Chính sách bảo mật

Giải thích những thông tin nào chúng tôi thu thập cũng như lý do, cách chúng tôi sử dụng, xem xét và cập nhật những thông tin đó.

Đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi

Điều khoản dịch vụ

Mô tả những quy tắc bạn đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đọc Điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Trung tâm an toàn của Google

Tạo và cung cấp sản phẩm cho mọi người đồng nghĩa với việc bảo vệ tất cả những người dùng các sản phẩm đó. Tại safety.google, chúng tôi giới thiệu cho bạn về khả năng bảo mật tích hợp và các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm hiểu về các công cụ để thiết lập các quy tắc cơ bản về việc sử dụng trực tuyến các thiết bị kỹ thuật số cho các thành viên trong gia đình.

Khám phá những việc chúng tôi làm để giữ an toàn cho bạn

Tài khoản Google

Kiểm soát, bảo vệ và bảo mật tài khoản của bạn, tất cả ở một nơi. Tài khoản Google cho phép bạn truy cập nhanh vào các tùy chọn cài đặt và công cụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của mình.

Truy cập Tài khoản Google của bạn

Nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi thiết lập các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với tất cả mọi người. Đây là trách nhiệm đi liền với việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Những nguyên tắc này là kim chỉ nam để định hướng cho các sản phẩm, quy trình và nhân viên của chúng tôi trong việc đảm bảo dữ liệu của người dùng luôn riêng tư, an toàn và bảo mật.

Khám phá nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi

Hướng dẫn bảo mật sản phẩm của Google

Khi bạn sử dụng Gmail, Tìm kiếm, YouTube và các sản phẩm khác từ Google, bạn có quyền kiểm soát và bảo vệ thông tin cá nhân và lịch sử sử dụng của bạn. Hướng dẫn bảo mật sản phẩm của Google có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin về cách quản lý một số tính năng bảo mật được tích hợp trong các sản phẩm của Google.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính