תנאים והגבלות נוספים של AI גנרטיבי

תאריך השינוי האחרון: 9 באוגוסט 2023 | גירסאות קודמות (ארכיב)

כדי להשתמש בשירותי Google שנוגעים לתנאים האלה ('השירותים'), חובה עליך לאשר את (1) התנאים וההגבלות של Google ואת (2) התנאים וההגבלות הנוספים האלה של AI גנרטיבי.

יש לקרוא את המסמכים האלה בעיון. יחד, המסמכים האלה נקראים 'התנאים'. הם מגדירים את המחויבויות שלנו ושלך בזמן השימוש בשירותים שלנו.

מומלץ לקרוא גם את מדיניות הפרטיות שלנו (ואת כל הודעות הפרטיות המוצגות שקשורות לשירות) כדי להבין טוב יותר איזה מידע אנחנו אוספים ואיך אפשר לעדכן, לנהל, לייצא ולמחוק את המידע שלך.

דרישות גיל

בנוסף לקטע 'דרישות גיל' בתנאים ובהגבלות של Google, יהיה עליך לעמוד בכל הגבלת גיל נוספת שתוצג בקשר לשירות מסוים.

הגבלות על השימוש

אין להשתמש בשירותים לפיתוח מודלים של למידת מכונה או טכנולוגיה קשורה.

בנוסף לקטע 'לכבד את שאר המשתמשים' בתנאים וההגבלות של Google, עליך לציית למדיניות בנושא שימוש אסור, שכוללת פרטים נוספים על התנהגות הולמת בעת השימוש בשירותים.

השירותים כוללים תכונות בטיחות לחסימת תוכן פוגעני, כמו תוכן שמפר את המדיניות בנושא שימוש אסור. כפי שמצוין בקטע 'לכבד את שאר המשתמשים' בתנאים וההגבלות של Google, אסור לנסות לעקוף את אמצעי ההגנה האלה או להשתמש בתוכן שמפר את התנאים האלה.

במקרים מסוימים יהיה עליך לעמוד בדרישות בהודעות ספציפיות לשירותים, כמו אזהרות שבהן מצוין שלא להזין מידע סודי או רגיש.

כתבי ויתור

לפעמים השירותים עשויים לספק תוכן לא מדויק או פוגעני שלא מייצג את הדעות של Google.

יש להפעיל שיקול דעת לפני שמסתמכים על תוכן שמסופק על ידי השירותים, מפרסמים אותו או משתמשים בו בדרך אחרת.

אין להסתמך על השירותים לקבלת ייעוץ רפואי, משפטי, פיננסי או למטרות ייעוץ מקצועי אחר. כל התוכן שקשור לנושאים האלה נמסר למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מאיש מקצוע מוסמך.

אפליקציות Google
התפריט הראשי