איך Google מטפלת בבקשות ממשלתיות לפרטי משתמשים

רשויות ממשלתיות מרחבי העולם מבקשות מ-Google לחשוף פרטי משתמשים. אנחנו בודקים כל בקשה בזהירות כדי לוודא שהיא עומדת בתנאי החוקים החלים. אם נתבקש למסור פרטים רבים מדי, ננסה לצמצם את הבקשה. במקרים מסוימים, נתנגד לחלוטין לבקשה למסירת הפרטים. מספר הבקשות וסוגי הבקשות שאנחנו מקבלים מופיעים בדוח השקיפות שלנו.

אופן התגובה שלנו לבקשה תלוי בספק שירותי Google שלך. רוב השירותים שלנו מסופקים על ידי Google LLC, חברה בארה"ב הכפופה לחוק בארה"ב, או Google Ireland Limited, חברה אירית הכפופה לחוק באירלנד. כדי לבדוק איזו חברה היא ספק השירותים שלך, יש לעיין בתנאים וההגבלות של Google. לחלופין, אם חשבון Google שלך מנוהל על ידי ארגון כלשהו, יש לפנות למנהל המערכת של החשבון.

כשאנחנו מקבלים בקשה מרשות ממשלתית, אנחנו שולחים הודעת אימייל לחשבון המשתמש לפני חשיפת הפרטים. אם החשבון מנוהל על ידי ארגון כלשהו, נשלח הודעה למנהל המערכת של הארגון.

אנחנו לא שולחים הודעה כשתנאי הבקשה אוסרים זאת בכפוף לחוק. נשלח הודעה לאחר שהאיסור המשפטי יוסר. למשל, במקרים שבהם פג התוקף של איסור פרסום על-פי חוק או בצו בית משפט.

ייתכן שלא נשלח הודעה אם החשבון הושבת או נפרץ. בנוסף, ייתכן שלא נשלח הודעה במקרי חירום, כמו איומים על ביטחונם של ילדים או איומים על חייו של אדם כלשהו. במקרים כאלו נשלח הודעה רק אם נדע שמקרה החירום חלף.

בקשות מרשויות ממשלתיות בארה"ב במקרים פליליים, מנהלתיים ואזרחיים

התיקון הרביעי של חוקת ארה"ב וחוק הפרטיות בתקשורת אלקטרונית (ECPA) מגבילים את יכולת הממשלה לאלץ ספק כלשהו לחשוף פרטי משתמשים. הרשויות בארה"ב חייבות לבצע את הפעולות הבאות לכל הפחות:

 • בכל המקרים: להוציא הזמנה לדין המחייבת חשיפת פרטים בסיסיים של הרשמת מנויים וכתובות IP מסוימות
 • במקרים פליליים
  • להשיג צו בית משפט המחייב חשיפת רשומות שאינן תכנים, כמו השדות 'אל', 'מאת', 'עותק', 'עותק מוסתר' ו'חותמת הזמן' בהודעות אימייל.
  • להשיג צו חיפוש המחייב חשיפה של תכני התקשורת, כמו הודעות אימייל, מסמכים ותמונות

בקשות מרשויות ממשלתיות בארה"ב במקרים הקשורים לביטחון לאומי

בחקירות שקשורות לביטחון לאומי, ממשלת ארה"ב רשאית להשתמש במכתב ביטחון לאומי (NSL) או באחת מהסמכויות שהוענקו לה במסגרת חוק איסוף מודיעיני זר (FISA) כדי לחייב את Google לספק פרטי משתמשים.

 • למכתב ביטחון לאומי (NSL) לא נדרשת הרשאה משפטית וניתן להשתמש בו כדי לחייב אותנו לספק פרטי מנויים מוגבלים.
 • ניתן להשתמש בצווי FISA כדי לחייב איסוף מידע אלקטרוני וחשיפת נתונים שמורים, כולל תוכן משירותים כמו Gmail,‏ Drive ו-Google Photos.

בקשות מרשויות ממשלתיות שמחוץ לארה"ב

לפעמים Google LLC מקבלת בקשות לחשיפת נתונים מרשויות ממשלתיות שמחוץ לארה"ב. כאשר אנחנו מקבלים בקשה כזו, אנחנו רשאים לספק פרטי משתמשים במקרים שבהם פעולה זו עומדת בדרישות הבאות:

 • החוקים בארה"ב, כלומר, הגישה והחשיפה מותרות בכפוף לחוקים החלים בארה"ב, כמו חוק הפרטיות בתקשורת אלקטרונית (ECPA)
 • החוק במדינה שהגישה את הבקשה, כלומר, אנחנו דורשים שהרשות תפעל לפי אותו הליך הוגן ודרישות משפטיות שיחולו במקרה של בקשה המוגשת לספק מקומי של שירות דומה
 • הנורמות הבינלאומיות, כלומר, אנחנו מספקים נתונים רק בתגובה לבקשות שעומדות בעקרונות חופש הביטוי והפרטיות של יוזמת הרשת הגלובלית (Global Network Initiative) ובהנחיות היישום המשויכות אליהם
 • מדיניות Google, הכוללת את כל תנאי מדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות החלים, וכן המדיניות הקשורה להגנה על חופש הביטוי

חברת Google Ireland אחראית לספק את רוב שירותי Google באזור הכלכלי האירופי ובשווייץ. לכן, היא גם מקבלת בקשות לפרטי משתמשים.

בקשות מרשויות ממשלתיות באירלנד

כאשר חברת Google Ireland מקבלת בקשות לפרטי משתמשים מרשויות איריות, היא מעריכה את הבקשות תוך התייחסות לחוקי אירלנד. החוק באירלנד דורש כי רשויות אכיפת החוק באירלנד ישיגו צו בית משפט המחייב את Google Ireland לספק פרטי משתמשים.

בקשות מרשויות ממשלתיות מחוץ לאירלנד

חברת Google Ireland מציעה שירותים למשתמשים הנמצאים ברחבי האזור הכלכלי האירופי ושווייץ, ולפעמים אנחנו מקבלים בקשות לחשיפת נתונים מרשויות ממשלתיות מחוץ לאירלנד. במקרה כזה, אנחנו רשאים לספק נתוני משתמשים במקרים שבהם פעולה זו עומדת בדרישות הבאות:

 • החוק באירלנד, כלומר, הגישה והחשיפה מותרות בכפוף לחוקי אירלנד, כמו החוק הפלילי של אירלנד
 • חוקי האיחוד האירופי (EU) החלים באירלנד, כלומר, כל החוקים של האיחוד האירופי שתקפים באירלנד, כולל התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR)
 • החוק במדינה שהגישה את הבקשה, כלומר, אנחנו דורשים שהרשות תפעל לפי אותו הליך הוגן ודרישות משפטיות שיחולו במקרה של בקשה המוגשת לספק מקומי של שירות דומה
 • הנורמות הבינלאומיות, כלומר, אנחנו מספקים נתונים רק בתגובה לבקשות שעומדות בעקרונות חופש הביטוי והפרטיות של יוזמת הרשת הגלובלית (Global Network Initiative) ובהנחיות היישום המשויכות אליהם
 • מדיניות Google, הכוללת את כל תנאי מדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות החלים, וכן המדיניות הקשורה להגנה על חופש הביטוי

אם יש לנו סיבה סבירה להאמין כי אנחנו יכולים למנוע מוות או נזק פיזי חמור שעלול להיגרם לאדם כלשהו, אנחנו רשאים לספק פרטים לרשות ממשלתית. לדוגמה, במקרים של איומים בפצצה, ירי בבתי ספר, חטיפות, מניעת התאבדות ומקרי היעדרות. נשקול את הבקשות האלו לאור הדינים החלים והמדיניות שלנו.

אפליקציות Google
התפריט הראשי