Insynsrapport om åtkomst och radering av data

Som beskrivs i Googles integritetspolicy och hjälpcentret för integritet tillhandahåller vi en mängd verktyg till användarna för att uppdatera, hantera, komma åt, exportera och radera sin information samt styra sin integritet i Googles tjänster. Varje år använder miljontals användare i USA Googles funktion Ladda ned din data eller så raderar de en del av sin data med hjälp av Googles funktion Min aktivitet. Med hjälp av dessa verktyg kan användarna välja specifika typer av data att granska, ladda ned eller radera i Googles tjänster. Förfrågningarna behandlas automatiskt. Dessutom kan användarna utöva sina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act genom att kontakta Google.

I tabellen nedan ser du mer information om användningen av dessa verktyg och kontaktmetoder under 2022:

Typ av begäranAntal begärandenFörfrågningar som har behandlats helt eller delvisNekade förfrågningarGenomsnittlig tid för betydelsefullt svar
Användning av Ladda ned din data*Ungefär 7,5 miljonerUngefär 7,5 miljonerInte tillämpligt (förfrågningarna behandlas automatiskt)Mindre än en dag (förfrågningarna behandlas automatiskt)
Användning av borttagning via Min aktivitet*Ungefär 54,7 miljonerUngefär 54,7 miljonerInte tillämpligt (förfrågningarna behandlas automatiskt)Mindre än en dag (förfrågningarna behandlas automatiskt)
Förfrågningar om information (genom kontakt med Google)**839839020 dagar
Förfrågningar om radering (genom kontakt med Google)**8080023 dagar

Som vi förklarar i vår integritetspolicy säljer Google inte användarnas personliga uppgifter. Därför svarar vi på förfrågningar från användare som vill välja bort försäljning av sina personliga uppgifter genom att förklara vår praxis och våra åtaganden. Vi tillhandahåller även information om de få fallen där deras personliga uppgifter kan komma att delas av Google och hur de kan styra sådan delning.

* Data för användare bosatta i USA

** Data för användare som angivit att de är bosatta i Kalifornien

Googles appar
Huvudmeny