Báo cáo minh bạch về việc truy cập và xoá dữ liệu

Như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của GoogleTrung tâm trợ giúp về quyền riêng tư, chúng tôi duy trì nhiều công cụ giúp người dùng cập nhật, quản lý, truy cập, xuất và xoá thông tin của họ cũng như kiểm soát quyền riêng tư của họ trên các dịch vụ của Google. Đặc biệt, hằng năm, hàng triệu người dùng ở Hoa Kỳ sử dụng tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống của Google hoặc xoá một số dữ liệu của họ bằng tính năng Hoạt động của tôi của Google. Các công cụ này giúp người dùng chọn những loại dữ liệu cụ thể mà họ muốn xem, tải xuống hoặc xoá trên các dịch vụ của Google, thông qua những yêu cầu được xử lý tự động. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện quyền của mình theo các luật cụ thể về quyền riêng tư, chẳng hạn như Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California, bằng cách liên hệ với Google.

Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về cách sử dụng các công cụ này và phương thức liên hệ trong năm 2022:

Loại yêu cầuSố lượng yêu cầuYêu cầu đã được xử lý toàn bộ hoặc một phầnYêu cầu bị từ chốiThời gian trung bình để phản hồi về cơ bản
Mức sử dụng tính năng Tải dữ liệu của bạn xuống*Khoảng 7,5 triệuKhoảng 7,5 triệuKhông có (yêu cầu được xử lý tự động)Dưới 1 ngày (yêu cầu được xử lý tự động)
Mức sử dụng chế độ Xoá dữ liệu bằng tính năng Hoạt động của tôi*Khoảng 54,7 triệuKhoảng 54,7 triệuKhông có (yêu cầu được xử lý tự động)Dưới 1 ngày (yêu cầu được xử lý tự động)
Yêu cầu xem thông tin (bằng cách liên hệ với Google)**839839020 ngày
Yêu cầu xoá thông tin (bằng cách liên hệ với Google)**8080023 ngày

Như chúng tôi đã giải thích trong Chính sách quyền riêng tư, Google không bán thông tin cá nhân của người dùng. Theo đó, chúng tôi sẽ giải thích các hoạt động và cam kết của mình khi phản hồi yêu cầu của người dùng về việc họ từ chối bán thông tin cá nhân. Đồng thời, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ thông tin về một số ít trường hợp mà thông tin cá nhân của họ có thể được chia sẻ ra bên ngoài Google và các biện pháp kiểm soát họ có thể áp dụng đối với trường hợp chia sẻ đó.

* Dữ liệu dành cho người dùng ở Hoa Kỳ

** Dữ liệu dành cho người dùng tự nhận mình là cư dân California

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính