Marcs legals per a les transferències de dades

Data d'entrada en vigor: 10 de febrer de 2022

Com que tenim servidors arreu del món, pot ser que la teva informació es tracti en servidors ubicats fora del país on vius. Les lleis de protecció de dades varien en funció del país i algunes ofereixen més protecció que altres. Independentment d'on es processi la teva informació, hi apliquem les mateixes proteccions, que es descriuen a la Política de privadesa. També complim determinats marcs legals relacionats amb la transferència de dades, com ara els que es descriuen més avall.

Decisions d'adequació

La Comissió Europea ha determinat que certs països de fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) protegeixen les dades personals de manera adequada, la qual cosa significa que les dades poden transferir-se des de la Unió Europea (UE), Islàndia, Liechtenstein i Noruega a aquests països sense que calgui cap protecció addicional. El Regne Unit i Suïssa han aprovat decisions d'adequació similars. Confiem en les següents decisions d'adequació en alguns casos:

Clàusules contractuals tipus

Les clàusules contractuals tipus (SCC) són compromisos escrits entre parts que poden utilitzar-se com a base per fer transferències de dades de la UE a països tercers en proporcionar mesures de protecció de dades apropiades. La Comissió Europea ha aprovat les SCC i les parts que les utilitzin no poden modificar-les (pots veure les SCC adoptades per la Comissió Europea aquí, aquí i aquí). Algunes clàusules també s'han aprovat per a les transferències de dades a països fora del Regne Unit i Suïssa. Confiem en les SCC per a les nostres transferències de dades, quan sigui necessari. Si vols obtenir una còpia de les SCC, pots contactar amb nosaltres.

Google també incorpora SCC en contractes amb clients dels seus serveis empresarials, inclosos Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads i altres productes d'anuncis i mesurament. Obtén més informació a privacy.google.com/businesses.

Marcs EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shields (Escuts de la privadesa UE-EUA i Suïssa-EUA)

Com es descriu a la nostra certificació de Privacy Shield (Escut de la privadesa), complim els principis dels Marcs de l'EU-U.S. Privacy Shield (Escut de la privadesa UE-EUA) i del Swiss-U.S. Privacy Shield (Escut de la privadesa Suïssa-EUA), tal com estableix el Departament de Comerç dels Estats Units amb relació a la recollida, l'ús i la conservació d'informació personal dels estats membres de la Unió Europea (inclosos els membres de l'Espai Econòmic Europeu), del Regne Unit i de Suïssa, respectivament. Google, inclosos Google LLC i les filials que siguin de la seva titularitat als Estats Units, tret de les que s'excloguin explícitament, ha certificat que s'adhereix als principis de Privacy Shield (Escut de la privadesa). Google és responsable de la informació personal que es comparteixi amb tercers en virtut del principi de transferència ulterior per al tractament extern en nom nostre, tal com es descriu a la secció "Compartir la informació". Per obtenir més informació sobre el programa de Privacy Shield (Escut de la privadesa) i consultar la certificació de Google, ves al lloc web de Privacy Shield (Escut de la privadesa).

Si teniu cap pregunta sobre les pràctiques de privadesa de Google amb relació a la nostra certificació de l'Escut de la privadesa, no dubteu a contactar-nos. Google està subjecte a les competències d'investigació i d'aplicació de la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units (FTC). També podeu presentar una reclamació a la vostra autoritat local de protecció de dades, i hi treballarem conjuntament per resoldre els dubtes que tingueu. En determinades circumstàncies, l'acord de l'Escut de la privadesa estableix el dret de recórrer a un arbitratge vinculant per resoldre les reclamacions no resoltes per altres mitjans, tal com es descriu a l'Apèndix I dels principis de l'Escut de la privadesa.

Des del 16 de juliol de 2020, hem deixat d'utilitzar el marc EU-U.S. Privacy Shield (Escut de la privadesa UE-EUA) per transferir les dades procedents de l'EEE o del Regne Unit als Estats Units.

Aplicacions de Google
Menú principal