شرکای Google چه کسانی‌ هستند؟

Google با کسب‌وکارها و سازمان‌ها به روش‌های متنوعی کار می‌کند. ما این کسب‌وکارها و سازمان‌ها را «شرکا» می‌نامیم. برای مثال، بیش از ۲ میلیون وب‌سایت و برنامه غیرGoogle برای نمایش آگهی با Google شریکند. میلیون‌ها برنامه‌نویس شریک برنامه‌هایشان را در Google Play منتشر می‌کنند. سایر شرکا برای محافظت از ایمنی سرورهای ما به Google کمک می‌کنند. با کمک اطلاعات مربوط به تهدیدهای امنیتی می‌توانیم به شما اطلاع دهیم که فکر می‌کنیم حسابتان درمعرض خطر است (به‌این‌ترتیب می‌توانیم کمک کنیم برای محافظت از حسابتان اقداماتی انجام دهید).

توجه کنید که ما همچنین به‌جای شرکا با کسب‌وکارهای معتمدی به‌عنوان «پردازش‌گران داده» کار می‌کنیم. یعنی آن‌ها، برای پشتیبانی از سرویس‌های ما، براساس دستورالعمل‌ها و مطابق با «خط‌مشی رازداری» و سایر معیارهای ما برای محرمانه‌بودن و ایمنی، اطلاعات را از جانب ما پردازش می‌کنند. خط‌مشی رازداری Google حاوی اطلاعات بیشتری درباره نحوه استفاده ما از پردازش‌گران داده است.

ما اطلاعاتی را که باعث شناسایی شما شوند (مثل نام یا رایانامه) با شرکایمان هم‌رسانی نمی‌کنیم، مگر اینکه خودتان بخواهید. برای مثال، اگر آگهی‌ مربوط به گل‌فروشی موجود در نزدیکی‌تان را ببینید و دکمه «ضربه برای تماس» را انتخاب کنید، تماستان را برقرار می‌کنیم و ممکن است شماره تلفنتان را با آن گل‌فروشی هم‌رسانی کنیم.

می‌توانید در خط‌مشی رازداری درباره اطلاعاتی که Google (ازجمله از شرکایش) جمع‌آوری می‌کند بیشتر بخوانید.

برنامه‌های Google
منوی اصلی