Introduktion

Googles målsättning är att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar. Platsinformation har en viktig roll i denna målsättning. Från vägbeskrivningar till att ge sökresultat som visar sådant som finns i närheten till att visa när det brukar vara fullt på en restaurang – platsinformationen kan användas för att göra din upplevelse på Google mer relevant och användbar.

Platsinformationen används även för vissa huvudfunktioner i produkterna, som att visa en webbplats på rätt språk eller hålla Googles tjänster säkra.

I Googles integritetspolicy beskriver vi hur Google använder data, inklusive platsinformation, när du använder Googles produkter och tjänster. På den här sidan finns ytterligare information om vilken platsinformation Google använder och hur du kan kontrollera på vilket sätt den får användas. Vissa datahanteringsrutiner kan skilja sig åt för användare under 18 år. Läs mer i Googles integritetsmeddelande för Google-konton och Google-profiler som hanteras med Family Link för barn och Googles integritetsguide för tonåringar.

Hur använder Google platsinformation?

Hur Google använder platsinformation varierar beroende på vilken tjänst eller funktion som används och användarnas enhets- och kontoinställningar. Nedan hittar du några viktiga sätt som Google kan använda platsinformation på.

Göra upplevelserna användbara

Google kan använda eller spara platsinformation för att tillhandahålla användbara tjänster när användarna interagerar med produkter från Google. Det kan till exempel handla om att erbjuda snabbare och lokalt relevanta sökresultat, trafikprognoser för användare som pendlar eller förslag som tar hänsyn till sammanhanget som personen i fråga befinner sig i. Om någon till exempel söker efter bioprogram vill han/hon antagligen få information om filmer på biografer i närheten, inte i andra städer. I Google Maps hjälper platsinformationen användarna att hitta sin aktuella plats på en karta och navigera till platser de vill besöka.

Hjälpa användarna att minnas platser de besökt

Via Tidslinjen kan användarna välja att komma ihåg platser de besöker med sina enheter. Personer som använder Tidslinjen kan aktivera Platshistoriken. Det är en inställning i Google-kontot som skapar en personlig karta över platser de har besökt och rutter de har tagit. Om du väljer att använda Platshistorik sparas enhetens exakta platser på en personlig karta, även när du inte har någon Google-app öppen. Du kan visa och radera denna information på Tidslinjen.

Hjälpa andra att hitta saker snabbare och få mer användbara resultat

TIll exempel är Webb- och appaktivitet en inställning i Google-kontot som du kan använda för att spara aktivitetsdata och tillhörande information, till exempel plats, så att du kan anpassa upplevelsen när du är inloggad i Googles tjänster. Till exempel kan Sök visa resultat som är relevanta för ett ungefärligt område som du har sökt efter tidigare.

Visa mer relevanta annonser

Din platsinformation kan hjälpa Google att visa mer relevanta annonser för dig. När du till exempel söker efter ”skobutiker nära mig” kan platsinformation användas för att visa annonser från skobutiker i närheten. Eller om du söker efter djurförsäkringar kan annonsörerna visa olika förmåner för olika områden. Läs mer om hur platsinformation används för att visa annonser.

För säkrare upplevelser

Google använder information om din plats för att tillhandahålla vissa grundläggande tjänster, som att skydda ditt konto genom att identifiera ovanlig aktivitet eller en inloggning från en annan stad.

För att visa anonyma grupptrender, beräkningar och i forskningssyfte

Google använder också sammanställd anonym platsinformation för forskning och för att visa trender i olika grupper.

I Googles integritetspolicy hittar du mer information om hur platsinformationen används.

Hur fungerar platsfunktionen på min Android-enhet och i mina Android-appar?

Du kan få lokala sökresultat, pendlingsförslag och hitta restauranger i närheten baserat på enhetens plats. Med enhetsinställningarna för Android på dina telefoner eller surfplattor kan du styra om platstjänsterna ska beräkna enhetens plats, samt om och hur specifika appar och tjänster på enheten får använda enhetens plats.

Så här styr du apparnas användning av enhetsplats

Du kan styra vilka appar som får behörighet att använda enhetens plats i inställningarna på Android-enheten. I inställningarna kan du välja om appen ska få åtkomst till exakt eller ungefärlig plats. Vi har lagt till kontroller för att du ska kunna bestämma om en app ska ha åtkomst till enhetens plats när som helst, endast när den används, om appen måste fråga varje gång eller aldrig. Vilka inställningar som är tillgängliga beror på vilken Android-version som körs på enheten. Läs mer.

Så här fungerar enhetsplats

Beroende på dina enhetsinställningar beräknar Android-enheten plats med hjälp av olika indata, inklusive GPS, sensorer (t.ex. accelerometer, gyroskop, magnetometer och barometer), mobilnätverkssignaler och wifi-signaler. Denna indata kan användas för att beräkna en så exakt plats som möjligt för de appar och tjänster på enheten som har de behörigheter som krävs. Läs mer om platsinställningar på Android-enheter.

Med hjälp av signaler för mobilnätverk och wifi-nätverk kan Android beräkna enhetens plats, särskilt i miljöer där GPS-signaler inte är tillgängliga eller korrekta, inklusive i tätbefolkade stadsområden eller inomhus. Platsangivelsens exakthet (som även kallas Googles platstjänster) är en tjänst från Google som använder dessa signaler för att förbättra enhetens platsberäkning.

När Platsangivelsens exakthet är aktiverad samlar tjänsten regelbundet in platsinformation från din Android-enhet (inklusive GPS-information och information om wifi-åtkomstpunkter, mobilnätverk och enhetssensorer) med hjälp av en tillfällig roterande enhetsidentifierare som inte är kopplad till en viss person, för att tillhandahålla mer exakt plats. Tjänsten använder denna information för att förbättra platsangivelsens exakthet och tillhandahålla platsbaserade tjänster, bland annat genom att skapa kartor över wifi-åtkomstpunkter och mobilnätverkstorn med hjälp av information från användarna.

Du kan när som helst inaktivera Platsangivelsens exakthet i platsinställningarna på Android-enheten. Android-enhetens plats fungerar även om Platsangivelsens exakthet har inaktiverats. Enheten beräknar då endast enhetens plats med hjälp av GPS och enhetssensorer.

Hur vet Google var jag befinner mig?

Beroende på vilka produkter du använder och vilka inställningar du har kan Google använda olika typer av platsinformation för att göra vissa tjänster och produkter mer användbara.

Denna platsinformation kan komma från signaler i realtid, till exempel din IP-adress eller från din enhet, och även sparad aktivitet från Googles webbplatser och tjänster. Här hittar du de viktigaste sätten för Google att få platsinformation.

Utifrån din IP-adress

En IP-adress, som även kallas Internet Protocol-adress, är ett nummer som din dator eller enhet tilldelas av din internetleverantör. IP-adresser används för att upprätta en anslutning mellan dina enheter och de webbplatser och tjänster du använder.

I likhet med många andra internettjänster kan Google använda information om det ungefärliga område där du befinner dig för att förse dig med vissa grundläggande tjänster. Det kan till exempel vara relevanta resultat när någon exempelvis gör en sökning och frågar vad klockan är, eller att skydda kontot genom att identifiera ovanlig aktivitet, t.ex. en inloggning från en ny stad.

Tänk på att enheter behöver en IP-adress för att kunna skicka och ta emot internettrafik. IP-adresserna baseras på geografiska områden. Det innebär att alla appar, tjänster och webbplatser du använder, inklusive google.com, kan härleda och använda viss information om ditt ungefärliga område från din IP-adress.

Utifrån dina sparade aktiviteter

Om du är inloggad på Google-kontot och har aktiverat Webb- och appaktivitet kan aktivitetsdata från Googles webbplatser, appar och tjänster sparas i webb- och appaktiviteten i ditt konto. Vissa aktiviteter kan omfatta information om det ungefärliga område där du befann dig när du använde Googles tjänster. När du söker efter något med hjälp av ett ungefärligt område används en yta på minst 3 kvadratkilometer för din sökning, eller så utökas området tills det representerar en plats där minst 1 000 personer befinner sig. På så sätt skyddas din integritet.

I vissa fall kan områden som du har sökt från tidigare användas för att beräkna en relevant plats för din sökning. Om du till exempel söker efter kaféer i Borås kan Google visa resultat för Borås i framtida sökningar.

Du kan visa och styra din Webb- och appaktivitet under Min aktivitet.

Om du inte är inloggad på ditt Google-konto kan Google spara viss platsinformation från tidigare sökningar på enheten du använder för att ge mer relevanta resultat och rekommendationer. Om du inaktiverar Anpassade sökningar använder inte Google tidigare sökaktivitet för att beräkna din plats. Läs mer om hur du söker och surfar privat.

Hem- eller jobbadresser som du har sparat

Du kan välja att spara platser som är viktiga för dig, till exempel ditt hem eller arbete, i Google-kontot. Om du anger en hem- eller jobbadress kan den användas så att du enklare kan göra saker som att få vägbeskrivningar eller hitta resultat närmare ditt hem eller arbete. Du kan även få mer användbara annonser.

Du kan när som helst redigera eller ta bort dina hem- och jobbadresser i ditt Google-konto.

Från din enhet

Så här använder Googles appar enhetens plats

Enheter har inställningar eller behörigheter som du kan använda för att bestämma om din exakta plats ska vara tillgänglig för appar, inklusive Google-appar som Sök och Maps. Den här typen av exakt platsdata är användbar i appar som Google Maps när du behöver en vägbeskrivning eller hjälp med att hitta användbara sökresultat i närheten. Du får till exempel mer relevanta sökresultat om bland annat lokala platser och väderinformation när inställningar för exakt plats eller behörigheter är aktiverade.

Både iOS och Android har inställningar för appars platsbehörighet som du kan aktivera eller inaktivera. Du kan tillåta att appar använder din plats för att tillhandahålla platsbaserade funktioner och tjänster. Tänk på att appar ibland behöver lagra din exakta plats tillfälligt så att de snabbt kan ge användbara resultat eller spara batteri genom att inte behöva uppdatera platsen regelbundet.

Vissa appar behöver åtkomst till enhetens plats i bakgrunden, till exempel Hitta min enhet. Dessutom behövs enhetens plats om du vill använda vissa funktioner, till exempel Platsdelning.

Mer information om hur plats fungerar på din Android-enhet finns här.

Hur sparas Platshistorik och Webb- och appaktivitet i mitt Google-konto?

Under de kommande månaderna och under 2024 ändras inställningen Platshistorik. Nuvarande användare av Platshistorik meddelas när denna ändring påverkar deras konto. När de har meddelats kommer de att börja se namnet tidslinje i sina konto- och appinställningar. För de som redan använder tidslinjen, inklusive användare som aktiverade den direkt, gäller informationen om platsdata i Platshistorik på den här sidan för deras användning av tidslinjen. Läs mer.

Platshistorik och Webb- och appaktivitet

Platshistorik och Webb- och appaktivitet är inställningar i Google-kontot som använder plats. Här följer en översikt över de olika inställningarna. Tänk på att andra funktioner och produkter också kan samla in eller lagra platsinformation.

Platshistorik

Om du aktiverar Platshistorik skapas en Tidslinje, en personlig karta som hjälper dig att komma ihåg platser som du besökt, samt dina rutter och resor.

Platshistorik är inaktiverad som standard. Om du aktiverar Platshistorik sparas din exakta enhetsplats regelbundet för alla kvalificerade mobila enheter med inställningen Platsrapportering aktiverad. Enhetsplats används för att bygga upp din Tidslinje, även när Google-appar inte används.

Vi kan även använda Platshistoriken för att göra Google-upplevelsen mer användbar genom att

 • visa information som populära tider och miljöinsikter utifrån anonymiserad platsdata
 • upptäcka och förhindra bedrägeri och otillåten användning
 • förbättra och utveckla Googles tjänster, inklusive annonsprodukter

Platshistorik kan även hjälpa företag att beräkna sannolikheten att personer kommer att besöka deras butiker på grund av en annons.

Du kan när som helst se, ändra och ta bort information som sparats i Tidslinjen. Om du vill veta om inställningen Platshistorik har aktiverats öppnar du aktivitetsinställningarna. Där kan du styra inställningarna för Platshistorik och bestämma vilka enheter som ska rapportera sin plats.

Det varierar hur ofta din exakta plats samlas in som en del av inställningen för Platshistorik. Om du till exempel använder navigering i Google Maps kan den samlas in flera gånger per minut. Men om du inte aktivt använder telefonen kan det hända att den sker med några timmars mellanrum.

Hur länge data från Platshistoriken sparas beror på dina inställningar. Du kan välja att radera den automatiskt efter 3, 18 eller 36 månader, eller behålla den tills du raderar den manuellt.

Kom ihåg

Om du inaktiverar Platshistorik

 • Google fortsätter att lagra tidigare Platshistorikdata som du har sparat tills du raderar den, eller så raderas den efter en tidsperiod som du har valt i inställningarna för Radera automatiskt.
 • Inaktivering av Platshistoriken påverkar inte hur platsinformation sparas eller används i Webb- och appaktivitet eller andra produkter från Google, till exempel utifrån din IP-adress. Det kan fortfarande finnas andra inställningar som sparar platsinformation.

Om du vill veta om inställningen Platshistorik har aktiverats öppnar du aktivitetsinställningarna. Läs mer.

Webb- och appaktivitet

Webb- och appaktivitetsdata används för att anpassa upplevelsen i Maps, Sök och andra tjänster från Google. Den kan också användas för att visa mer relevanta annonser beroende på dina annonsinställningar. Webb- och appaktivitet fungerar på alla enheter där du är inloggad på ditt konto.

När Webb- och appaktivitet har aktiverats sparar Google data om det du gör i Googles tjänster i kontots webb- och appaktivitet. Detta omfattar även information som exempelvis det ungefärliga område där du har använt en tjänst från Google.

Om du till exempel söker efter väderinformation och får resultat för en plats som skickats från din enhet sparas denna aktivitet, inklusive det ungefärliga område där enheten var när du sökte, i din Webb- och appaktivitet. Den exakta platsen som enheten skickade lagras inte. Det är bara det ungefärliga området som lagras. Den sparade platsen, som kan användas för att Google ska kunna fastställa en mer relevant plats vid en framtida sökning, kan komma från IP-adressen eller enheten. Den sparade platsen raderas automatiskt från din Webb- och appaktivitet efter 30 dagar.

Webb- och appaktivitetsdata hjälper Google att förstå vilka ungefärliga områden som är relevanta för dig, så att du kan få resultat från dessa områden när du till exempel gör sökningar.

Du kan granska och radera platsuppgifter och annan information som har sparats i Webb- och appaktiviteten eller inaktivera den i Aktivitetsinställningar. Om du inaktiverar Webb- och appaktivitet sparas inte din framtida aktivitetsdata.

Kom ihåg

När du inaktiverar Webb- och appaktivitet

 • Du kan fortfarande ha sparad aktivitet, som kan användas tills du raderar den. Du kan radera den när du vill. Din sparade platsinformation raderas fortfarande automatiskt efter 30 dagar.
 • Inaktivering av Webb- och appaktivitet påverkar inte hur platsinformationen sparas eller används av andra inställningar, till exempel Platshistorik. Det kan fortfarande finnas andra typer av platsinformation som sparas av andra inställningar, t.ex. IP-adress.

Om du vill veta om inställningen Webb- och appaktivitet har aktiverats öppnar du aktivitetsinställningarna. Läs mer

Hur använder Google platsinformation som pseudonymiserats eller anonymiserats?

Google använder anonymiserad och pseudonymiserad platsinformation för att öka användarnas integritet. Anonymiserad information går i allmänhet inte att koppla till en enskild person. Pseudonymiserad information kan kopplas till en unik identifierare, till exempel en sträng med siffror, snarare än en specifik person genom t.ex. personens konto, namn eller e-postadress. Anonymiserad och pseudonymiserad platsinformation får användas av Google i produkter och tjänster för annonsering och trender.

Användare kan eventuellt återställa vissa pseudonymidentifierare som är kopplade till platsinformation. Till exempel kan användare återställa vissa pseudonymidentifierare genom att återställa reklam-id:n på sina Android-enheter. Dessutom återställer Google automatiskt vissa pseudonymidentifierare för att öka användarnas integritet, inklusive för enhetsinställningen GLA, som användare kan styra för att förbättra platsbaserade tjänster och exaktheten på sina enheter.

Google kan använda anonymiserad platsinformation separat. Användare kan exempelvis trycka på platser i Google Maps, till exempel en restaurang eller en park, och se trender från dessa platser inom ett område. Platsinformation som används för trender, till exempel populära tider, kan inte användas för att identifiera en enskild person. Om Google inte har tillräckligt med information för att tillhandahålla korrekt och anonym information om aktivitetsnivå visas den inte på Google.

Google erbjuder även utloggade användare andra sätt att hantera information som är kopplad till deras webbläsare eller enhet, till exempel anpassningsinställningen för Sök, inställningarna för YouTube och annonsinställningarna. Läs mer

Läs mer om hur Google använder platsinformation i Googles integritetspolicy. Läs mer om hur Google lagrar insamlad data och hur Google anonymiserar data.

Hur länge lagras platsinformation av Google?

I Googles integritetspolicy beskriver vi vår lagringspraxis för användardata, inklusive platsinformation som Google samlar in. Platsinformationen samlas in under olika tidsperioder beroende på typ av data, hur den används och vilka inställningar användaren valt.

Viss platsinformation sparas i ditt Google-konto tills du raderar den

 • Styra lagring och borttagning: I både Platshistorik och Webb- och appaktivitet finns det alternativ för att radera automatiskt, vilket innebär att du kan radera data automatiskt efter 3, 18 eller 36 månader. Du kan även se denna data genom att besöka Tidslinjen och Min aktivitet, och du kan radera specifik aktivitet eller massdata i enlighet med dina inställningar. Du kan alltid ändra dessa inställningar eller ändra alternativet för automatisk radering.
 • Spara platsinformation: Beroende på vilken tjänst eller produkt från Google det gäller kan platsinformation sparas i ditt Google-konto. Du kan till exempel tagga platser i Foto eller lägga till en hem- eller jobbadress i Maps. Du kan radera den här platsinformationen.

När du raderar data följer Google en policy för att se till att data tas bort säkert och fullständigt från ditt konto, så att den inte längre går att återställa. Först tas aktiviteten du raderar bort från vyn och används inte längre för att anpassa din upplevelse på Google. Därefter inleder Google en process som är utformad för att radera data fullständigt och på ett säkert sätt från Googles lagringssystem. Läs mer om hur Google lagrar insamlad data.

Information som löper ut efter en viss tidsperiod

För annan platsinformation finns tillfällen då Google lagrar data under en viss tid innan den raderas, i stället för att den raderas manuellt. Detta kan du läsa mer om i Så lagrar Google data. Hur lång tid det tar att radera informationen på ett säkert sätt beror på typen av data, till exempel:

 • Google anonymiserar annonseringsdata i serverloggar genom att ta bort en del av IP-adressen efter nio månader och cookiedata efter 18 månader.
 • Google raderar IP-baserad plats och enhetsplats från Webb- och appaktiviteten efter 30 dagar.

Information som lagras under en längre tidsperiod för begränsade syften

I enlighet med Googles integritetspolicy lagras viss data under en längre tid, om det behövs på grund av berättigade affärsintressen eller av juridiska skäl, till exempel i säkerhetssyfte, för att förebygga bedrägeri och otillåten användning eller för bokföring. Läs mer om vår lagringspraxis

Hur används platsinformation i annonser?

Visa mer relevanta annonser

Annonserna som visas kan baseras på din platsinformation. I allmänhet använder annonser på Google samma typer av platsinformation som de produkter där de visas. Beroende på dina inställningar kan annonser på Sök och andra Google-plattformar till exempel baseras på plats från din enhet, din IP-adress, tidigare aktivitet eller dina hem- och jobbadresser från Google-kontot. Dessutom kan metadata (till exempel webbläsarens tidszon, domän, sidinnehåll, webbläsartyp och sidspråk) användas för att beräkna ditt land eller ett ungefärligt område som du är intresserad av. Vi kan använda denna metadata utöver platssignalerna som vi får från din IP-adress, ditt VPN, din proxytjänst och annan nätverksinformation.

Med platsinformation kan annonserna som visas bli mer relevanta för det område där du befinner dig, eller för områden som är relevanta för dig. Om till exempel enhetens platsinställning är aktiverad och du söker på Google efter restauranger i närheten kan din nuvarande plats användas för att visa annonser för restauranger i närheten. Din plats kan även användas för att visa avstånd till företag i närheten, som en del av annonserna på Google.

Google kan också använda tidigare surf- eller appaktivitet (som dina sökningar, besök på webbplatser eller videor du visat på YouTube) och ungefärliga områden som har sparats som en del av inställningen för Webb- och appaktivitet för att visa mer användbara annonser. Om du till exempel söker efter var du kan köpa mjölk i närheten på Google kan annonser för livsmedelsbutiker visas i det ungefärliga området där du ofta söker på Google Sök medan du väntar på bussen eller tåget.

Annonsörer kan endast rikta in annonser på ungefärliga områden, t.ex. länder, städer eller regioner där företaget finns.

Du hittar mer information om vårt Display-nätverk i hjälpcentret.

Hjälpa annonsörer att mäta resultat

Google kan också använda platsinformation i analys- och mätningssyfte för att bättre förstå hur Googles tjänster används. ​Om du till exempel har valt att aktivera platshistoriken använder Google denna data för att hjälpa annonsörer att beräkna sannolikheten för att personer kommer att besöka deras butiker på grund av onlineannonser. Endast anonyma uppskattningar, inte personliga uppgifter, delas med annonsörer. För att kunna göra detta kopplar Google data om dina onlineaktiviteter, till exempel annonsklick, till data från Platshistoriken som är kopplad till annonsörernas butiker. Din Platshistorik delas inte med annonsörerna.

Förbättra Googles produkter och tjänster

Google använder också platsinformation för att förbättra sina annonsprodukter. Till exempel kan data om de annonser som du interagerar med och som sparas i ditt konto, inklusive det ungefärliga området för den relevanta aktiviteten, samlas och användas i maskininlärningsmodeller som förbättrar verktygen för Smart Bidding. Dina kontouppgifter delas inte med annonsörer.

Hur styr jag på vilket sätt min platsinformation får användas för att visa annonser?

Du kan styra hur de ungefärliga områdena där du tidigare har använt Googles webbplatser och appar kan användas för att påverka vilka annonser du ser genom att öppna kontrollen Områden där du har använt Google i Mitt annonscenter.

När Områden där du har använt Google har aktiverats

När du har aktiverat personliga annonspreferenser och områden där du har använt Google använder Google den data som sparats med din Webb- och appaktivitet för de ungefärliga områden där du har använt Googles webbplatser och appar för att anpassa dina annonser.

När Områden där du har använt Google har inaktiverats

När du har inaktiverat Personliga annonspreferenser eller Områden där du har använt Google använder inte Google den data som sparats med din Webb- och appaktivitet för de ungefärliga områden där du har använt Googles webbplatser och appar för att anpassa dina annonser. Även när du har inaktiverat Områden där du har använt Google kan du se annonser baserat på din aktuella plats och platser som du har angett som hem och arbete i ditt Google-konto.

Dessutom kan Google fortfarande använda din aktuella plats utifrån din IP-adress eller från enheten för att visa annonser även om du är utloggad, beroende på dina enhets- och appinställningar.

Mer information om hur du aktiverar och inaktiverar anpassade annonser när du är utloggad finns här.

Googles appar
Huvudmeny