זוהי גרסת ארכיון של התנאים וההגבלות שלנו. עיין בגרסה הנוכחית או בכל הגרסאות הקודמות.

תנאים והגבלות של Google

תוקן לאחרונה: 11 בנובמבר 2013 (עיין בגרסאות ארכיון)

ברוך הבא ל-Google!

תודה על השימוש במוצרים ובשירותים שלנו (להלן “השירותים”). השירותים ניתנים על ידי Google Inc.‎ ‏(“Google”), המצויה בכתובת ‎1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

השימוש שלך בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה. נא קרא אותם בעיון.

השירותים שלנו מגוונים מאוד, ולכן במקרים מסוימים ייתכן שיחולו תנאים נוספים או דרישות מוצר נוספות (לרבות מגבלת גיל). תנאים והגבלות נוספים יופיעו יחד עם השירותים הרלוונטיים ויהפכו לחלק מההסכם שלך איתנו, אם תשתמש במוצרים הללו.

השימוש בשירותים שלנו

אתה נדרש לפעול בכפוף למדיניות המתפרסמת במסגרת השירותים.

אל תשתמש בשירותים לרעה. לדוגמה, אל תשבש את השירותים שלנו ואל תנסה לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות שאנו מספקים. אתה רשאי להשתמש בשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין, לרבות חוקים ותקנות החלים בנושא בקרה על ייצוא ועל ייצוא חוזר. לדוגמה, אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מציית לתנאים או למדיניות שלנו, או אם אנחנו חוקרים חשד להתנהגות בלתי הולמת.

השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים שלנו אלא אם כן קיבלת אישור מבעל התוכן כפי שהחוק מתיר. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש במיתוג או בסמלים כלשהם שנמצאים בשימוש בשירותים שלנו. אל תסיר, תסתיר או תשנה הודעות משפטיות המוצגות בתוך השירותים שלנו או בעת השימוש בהם.

השירותים שלנו מציגים בין השאר גם תוכן שאינו של Google. תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את המדיניות שלנו, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את המדיניות שלנו או את החוק. אך אין פירוש הדבר בהכרח כי אנו בוחנים את התוכן, על כן אל תניח כי אנו עושים זאת.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהלתיות ומידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של חלק מההודעות הללו.

חלק מהשירותים שלנו זמינים במכשירים ניידים. אל תשתמש בשירותים כאלה בדרך שמסיחה את דעתך ומונעת ממך לציית לחוקי התנועה או לכללי הבטיחות בזמן נסיעה.

חשבון Google שלך

ייתכן שתזדקק לחשבון Google כדי להשתמש בכמה מהשירותים שלנו. אתה רשאי ליצור חשבון Google משלך או שמנהל מערכת, כגון מעסיקך או מוסד לימודי, יקצה לך חשבון Google. אם אתה משתמש בחשבון Google שהקצה לך מנהל מערכת, ייתכן כי יחולו תנאים שונים או נוספים וייתכן כי למנהל המערכת תהיה יכולת לגשת לחשבונך או להשביתו.

כדי להגן על חשבון ה- Google שלך, שמור על סודיות הסיסמה שלך. אתה האחראי לפעילות המתרחשת בחשבון Google שלך או באמצעותו. נסה לא להשתמש שוב בסיסמת חשבון Google שלך באפליקציות של צד שלישי. אם נודע לך על שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון Google שלך, פעל בהתאם להוראות הבאות.

פרטיות והגנה על זכויות יוצרים

מדיניות הפרטיות של Google מסבירה כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך ומגנים על פרטיותך בזמן שאתה משתמש בשירותים שלנו. השימוש שלך בשירותים שלנו מהווה הסכמה מצדך לשימוש של Google במידע זה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

אנחנו מגיבים להודעות על הפרות לכאורה של זכויות יוצרים ומבטלים חשבונות של מפרים סדרתיים, בהתאם לתהליך שנקבע בחוק האמריקני Digital Millennium Copyright Act.

אנו מספקים מידע כדי לסייע לבעלי זכויות יוצרים לנהל את הקניין הרוחני שלהם ברשת. אם אתה סבור כי מישהו מפר את זכויות היוצרים שלך וברצונך להודיע לנו, תוכל למצוא מידע על שליחת הודעות ועל המדיניות של Google בנוגע לתגובה להודעות במרכז העזרה שלנו.

התוכן שלך בשירותים שלנו

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך לשלוח תוכן. הבעלות על זכויות הקניין הרוחני הקיימות לך בתוכן זה נותרת בידיך. במילים אחרות, מה ששייך לך נשאר שלך.

כאשר אתה מעלה או שולח תוכן לשירותים שלנו בדרך זו או אחרת, אתה למעשה מעניק ל-Google (ולאלו עמם אנו עובדים) רישיון עולמי המתיר להשתמש בתוכן זה, לארחו, לאחסנו, לשחזרו ולשנותו , ליצור ממנו עבודות נגזרות (כגון נגזרות המתקבלות כתוצאה מתרגום, התאמות או שינויים אחרים שאנו עושים כדי להתאים את התוכן לשירותים שלנו), לפרסם אותו, לעשות בו פעולות הגלויות לעיני הציבור, להציג אותו לעיני הציבור ולהפיץ אותו. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה מוגבלות למטרות הפעלה, קידום ושיפור השירותים שלנו ופיתוח שירותים חדשים. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו (לדוגמה, לגבי רישום עסק שהוספת ל‘מפות Google’). שירותים מסוימים עשויים להציע לך דרכים לגשת לתוכן שנוסף לאותם שירותים ולהסירו. בנוסף, בחלק מהשירותים, קיימים תנאים או הגדרות אשר מצמצמים את השימוש שלנו בתוכן שמשתמשים שולחים במסגרת השירותים הללו. ודא כי יש בידך הזכויות הנחוצות כדי להעניק לנו רישיון מסוג זה עבור כל תוכן שתשלח לשירותים שלנו.

אם יש לך חשבון Google, ייתכן שנציג את שם הפרופיל שלך, את תמונת הפרופיל ופעולות שאתה מבצע ב-Google או באפליקציות של צד שלישי הקשורות לחשבון Google שלך (כגון לחיצות על ‎+1, ביקורות שתכתוב ותגובות שתפרסם) בשירותים שלנו, כולל הצגה במודעות ובהקשרים מסחריים אחרים. אנחנו נכבד את הבחירות שלך להגביל את הגדרות השיתוף או החשיפה בחשבון Google שלך. לדוגמה, תוכל לבחור את ההגדרות כך ששמך והתמונה שלך לא יופיע במודעה.

תוכל למצוא מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בתוכן ומאחסנת אותו במדיניות הפרטיות או בתנאים נוספים של שירותים ספציפיים. אם אתה שולח משוב או הצעות לגבי השירותים, אנו עשויים להשתמש במשוב או בהצעות ללא כל מחויבות כלפיך.

מידע על תוכנות בשירותים שלנו

כאשר שירות דורש או כולל תוכנה הניתנת להורדה, תוכנה זו עשויה להתעדכן באופן אוטומטי במכשיר שלך ברגע שמתפרסמת גירסה או תכונה חדשה לתוכנה. חלק מהשירותים עשויים לאפשר לך לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי.

Google מעניקה לך רישיון אישי, עולמי ולא בלעדי, שאינו נושא תמלוגים ואינו ניתן להעברה, אשר מאפשר לך להשתמש בתוכנה שסיפקה לך Google כחלק מהשירותים. רישיון זה נועד למטרה אחת והיא לאפשר לך להשתמש בשירותים וליהנות מהם כפי ש-Google מספקת אותם ובאופן שהתנאים הללו מתירים. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור או להחכיר חלק כלשהו מהשירותים שלנו או התוכנה הכלולה בהם, ואינך רשאי לבצע הנדסה הפוכה או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוכנה, פרט למקרים שבהם החוק אוסר על הגבלות שכאלה או כאשר יש לך אישור בכתב מטעמנו.

תוכנות קוד פתוח חשובות לנו. ייתכן כי חלק מהתוכנות הדרושות לשירותים שלנו או הכלולות בהם מוצעות במסגרת רישיון קוד פתוח שנספק לך. ייתכן כי יהיו סעיפים ברישיון הקוד הפתוח שיעקפו מפורשות כמה מהתנאים הללו.

שינוי וסיום השימוש בשירותים שלנו

אנו כל הזמן משנים ומשפרים את השירותים. אנחנו עשויים להוסיף או להסיר פונקציות או תכונות מעת לעת, ואנחנו גם עשויים להשעות או להפסיק את השירות לגמרי.

תוכל להפסיק את השימוש בשירותים שלנו בכל עת, למרות שנצטער על כך שאתה עוזב. Google עשויה גם להפסיק לספק לך את השירותים, או להוסיף או ליצור הגבלות חדשות בשירותים בכל עת.

אנו מאמינים כי הנתונים שלך שייכים לך וחשוב לנו לשמור עבורך את הגישה לנתונים הללו. אם נפסיק שירות מסוים, בשל סיבות סבירות, וכשניתן באופן סביר, ניתן לך התראה זמן סביר מראש והזדמנות להוציא מידע מהשירות.

ההתחייבויות וכתבי הוויתור שלנו

אנו מספקים את השירותים ברמה מסחרית סבירה של מיומנות ואנו מקווים כי תיהנה להשתמש בהם. אך יש דברים מסוימים שאיננו מבטיחים לספק בקשר עם השירותים שלנו.

פרט למצוין במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאים והגבלות נוספים, Google או הספקים או המפיצים שלה אינם מספקים הבטחות ספציפיות כלשהן בנוגע לשירותים. לדוגמה, איננו מספקים התחייבות כלשהי לגבי התוכן שבשירותים, לגבי הפונקציות הספציפיות של השירותים, או לגבי המהימנות, הזמינות או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך. אנו מספקים את השירותים “כמות שהם”.

בתחומי שיפוט מסוימים מחייב הדין קיומן של התחייבויות מסוימות, כגון התחייבות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. ככל שמתיר החוק, איננו מציעים כל התחייבות.

אחריות בגין השירותים שלנו

ככל שהדבר מותר על פי חוק, Google והספקים והמפיצים של Google לא יהיו אחראים לאובדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים.

ככל שמתיר החוק, האחריות הכוללת של Google ושל הספקים והמפיצים שלה בגין כל תביעה במסגרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין התחייבות משתמעת, תוגבל לסכום ששילמת לנו בגין השימוש בשירותים (או, לפי בחירתנו, בגין חידוש אספקת השירותים).

בכל המקרים, Google והספקים והמפיצים שלה לא יהיו אחראים לאובדן או נזק כלשהו שאינו צפוי במידה סבירה.

שימושים עסקיים בשירותים

אם אתה משתמש בשירותים שלנו מטעם עסק כלשהו, עסק זה מקבל את התנאים הבאים. העסק ישפה ויפצה את Google ואת הגופים המסונפים אליה, נושאי המשרה, הסוכנים והעובדים שלה מפני כל תביעה, טענה או פעולה הנובעת או הקשורה לשימוש שלך בשירותים או להפרה של תנאים אלה, לרבות כל חבות או הוצאה הנובעים מטענות, הפסדים, נזקים, תביעות, פסקי דין, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין מכל מין וסוג שהוא.

מידע על תנאי שימוש אלה

אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלה או תנאים והגבלות נוספים שחלים על שירות, על מנת, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עלייך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים אלה בדף זה. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים נוספים בשירות הרלוונטי. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף ארבעה-עשר יום לפחות לאחר פרסומם. עם זאת, שינויים הקשורים באופן ספציפי לפונקציות חדשות בשירות כלשהו או לשינויים שבוצעו מסיבות משפטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. אם אינך מסכים לשינויים בתנאים ובהגבלות בשירות מסוים, כדאי שתפסיק להשתמש בשירות זה.

אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים וההגבלות הנוספים, התנאים וההגבלות הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה.

תנאי שימוש אלה שולטים במערכת היחסים בין Google לבינך. הם אינם יוצרים זכויות לטובת צד שלישי.

אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו (כגון נקיטת פעולה בעתיד).

אם מתברר שתנאי מסוים אינו ניתן לאכיפה, אזי לא תהיה לכך כל השפעה על תנאים אחרים.

חוקי קליפורניה, ארצות הברית, למעט כללי ברירת הדין של קליפורניה, יחולו בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה ומהשירותים או בקשר אליהם. כל התביעות הנובעות מתנאי שימוש אלה או השירותים או קשורות להם יעלו לדיון משפטי רק בבתי המשפט הפדרליים במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, ארה"ב, או בבתי המשפט של מדינת קליפורניה במחוז סנטה קלרה, ואתה ו- Google מסכימים לסמכות שיפוט פרסונלית של בתי משפט אלו.

לקבלת מידע על יצירת קשר עם Google, נא בקר בדף יצירת הקשר שלנו‎.

אפליקציות Google
התפריט הראשי