Đây là phiên bản Điều khoản dịch vụ được lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện tại hoặc tất cả phiên bản trước đây.

Điều khoản dịch vụ của Google

Có hiệu lực từ 31 tháng 3, 2020 | Các phiên bản đã lưu trữ | Tải bản PDF xuống

Nội dung của các điều khoản này

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Google.

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh doanh của Google, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa Google với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:

Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng vì bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành Chính sách quyền riêng tư. Mặc dù không nằm trong các điều khoản này, nhưng đây là một chính sách bạn nên đọc để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Nhà cung cấp dịch vụ

Pháp nhân sau đây cung cấp các dịch vụ của Google và ký kết hợp đồng với bạn:

Google LLC
được thành lập theo luật của tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ và hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
Hoa Kỳ

Yêu cầu về độ tuổi

Nếu chưa đủ tuổi để tự quản lý Tài khoản Google theo quy định, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép thì mới có thể sử dụng Tài khoản Google. Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng bạn đọc các điều khoản này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con bạn sử dụng các dịch vụ này, thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ đó.

Một số dịch vụ của Google có các yêu cầu bổ sung về độ tuổi như mô tả trong các chính sách và điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.

Mối quan hệ của bạn với Google

Các điều khoản này giúp xác định mối quan hệ giữa bạn và Google. Nhìn chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, là các điều khoản phản ánh cách thức kinh doanh của Google và cách chúng tôi kiếm tiền. Các từ/cụm từ "Google", "chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là Google LLC và các công ty liên kết của Google LLC.

Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này, bao gồm:

 • ứng dụng và trang web (như Tìm kiếm và Maps)
 • nền tảng (như Google Play)
 • dịch vụ tích hợp (như dịch vụ Maps được nhúng trong ứng dụng hoặc trang web của công ty khác)
 • thiết bị (như Google Home)

Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để hoạt động cùng nhau nhằm giúp bạn chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác một cách dễ dàng. Ví dụ: Maps có thể nhắc bạn lên đường đến một buổi hẹn có trong Lịch Google của bạn.

Cải thiện các dịch vụ của Google

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo – một công nghệ sử dụng khả năng máy học để phát hiện và ngăn chặn nội dung rác cũng như phần mềm độc hại, đồng thời cung cấp cho bạn các tính năng đổi mới như dịch thuật song song. Trong quá trình cải tiến liên tục này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xuất nội dung của bạn trong Tài khoản Google mà bạn sở hữu bằng ứng dụng Google Takeout, trừ các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về tính bảo mật hoặc khả năng vận hành.

Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ

Quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo:

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn nhiều chính sách, trung tâm trợ giúp và nguồn khác nhằm trả lời các câu hỏi thường gặp và đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi đối với bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Các nguồn này bao gồm Chính sách quyền riêng tư, Trung tâm trợ giúp về bản quyền, Trung tâm an toàn và các trang khác mà bạn có thể truy cập vào từ trang web chính sách của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.

Tôn trọng người khác

Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tương tác với người khác. Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

 • tuân thủ các luật hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu, chế tài và phòng chống mua bán người
 • tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
 • không lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác
 • không lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ

Các điều khoản và chính sách bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ của chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách hành xử thích hợp mà những người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ. Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc. Nếu chúng tôi hành động dựa vào việc có người báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc, thì chúng tôi cũng áp dụng một quy trình công bằng như mô tả trong phần Thực hiện hành động trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để bạn có thể tải lên, nộp, lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của bạn lên. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.

Giấy phép

Nội dung của bạn vẫn thuộc về bạn, nghĩa là bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung của bạn. Ví dụ: Bạn có quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung sáng tạo mà bạn tạo ra, chẳng hạn như các bài đánh giá bạn viết. Hoặc bạn có thể có quyền chia sẻ nội dung sáng tạo của người khác nếu họ đã cho phép bạn làm như vậy.

Chúng tôi cần bạn cho phép trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của bạn hạn chế chúng tôi sử dụng nội dung của bạn. Bạn cung cấp cho Google quyền đó thông qua giấy phép này.

Nội dung thuộc phạm vi cấp phép

Giấy phép này có hiệu lực đối với nội dung của bạn nếu nội dung đó được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ.

Nội dung không thuộc phạm vi cấp phép

 • Giấy phép này không ảnh hưởng đến quyền riêng tư mà chỉ ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của bạn
 • Giấy phép này không áp dụng cho các loại nội dung sau:
  • thông tin thực tế và có thể thu thập công khai mà bạn cung cấp, chẳng hạn như nội dung chỉnh sửa đối với địa chỉ của một doanh nghiệp địa phương. Thông tin đó không yêu cầu giấy phép vì được xem là kiến thức chung mà tất cả mọi người đều có quyền tự do sử dụng.
  • ý kiến phản hồi mà bạn cung cấp, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các điểm liên quan đến ý kiến phản hồi được trình bày trong phần Thông tin giao tiếp liên quan đến dịch vụ bên dưới.

Phạm vi

Giấy phép này:

 • áp dụng trên toàn cầu, nghĩa là giấy phép này có hiệu lực ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới
 • không độc quyền, nghĩa là bạn có thể cấp phép sử dụng nội dung của bạn cho người khác
 • miễn phí bản quyền, nghĩa là không phải trả phí cho giấy phép này

Quyền hạn

Giấy phép này cấp cho Google quyền:

 • lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của bạn, chẳng hạn như lưu nội dung của bạn vào các hệ thống của chúng tôi và giúp bạn truy cập nội dung đó ở bất kỳ nơi nào
 • xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của bạn nếu bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác
 • chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của bạn, chẳng hạn như định dạng lại hoặc dịch nội dung
 • cấp phép thứ cấp các quyền này cho:
  • những người dùng khác để các dịch vụ có thể hoạt động theo đúng mục đích, chẳng hạn như cho phép bạn chia sẻ ảnh với những người bạn chọn
  • những nhà thầu đã ký thỏa thuận với chúng tôi theo đúng các điều khoản này và chỉ giới hạn trong những mục đích được mô tả trong phần Mục đích dưới đây

Mục đích

Giấy phép là dành cho mục đích có giới hạn như sau:

 • vận hành và cải thiện các dịch vụ, nghĩa là tạo điều kiện để các dịch vụ hoạt động theo đúng mục đích, đồng thời tạo ra các tính năng và chức năng mới. Hoạt động này bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống tự động và thuật toán để phân tích nội dung của bạn:
  • đối với nội dung rác, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp
  • để tìm ra các quy luật trong dữ liệu, chẳng hạn như trong việc xác định các trường hợp nên đề xuất một album mới trong Google Photos để lưu giữ các bức ảnh có liên quan cùng nhau
  • tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn, chẳng hạn như đề xuất nội dung và cung cấp kết quả tìm kiếm, nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa (bạn có thể thay đổi hoặc tắt tính năng này trong mục Cài đặt quảng cáo)
  Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.
 • sử dụng nội dung bạn đã chia sẻ công khai để quảng bá các dịch vụ. Ví dụ: Để quảng bá một ứng dụng của Google, chúng tôi có thể trích dẫn một bài đánh giá mà bạn đã viết. Hoặc để quảng bá Google Play, chúng tôi có thể hiển thị ảnh chụp màn hình của ứng dụng mà bạn cung cấp trong Cửa hàng Play.
 • phát triển công nghệ và dịch vụ mới cho Google theo đúng các điều khoản này

Thời hạn

Giấy phép này có hiệu lực cho đến chừng nào mà nội dung của bạn còn được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Nếu bạn xóa bất kỳ nội dung nào thuộc phạm vi của giấy phép này khỏi các dịch vụ của chúng tôi, thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng công khai nội dung đó sau một khoảng thời gian hợp lý. Có hai trường hợp ngoại lệ:

 • Nếu bạn đã chia sẻ nội dung của mình với người khác trước khi xóa. Ví dụ: Nếu bạn đã chia sẻ một bức ảnh với một người bạn, sau đó, người này sao chép bức ảnh đó hoặc chia sẻ ảnh với người khác, thì ảnh đó có thể tiếp tục xuất hiện trong Tài khoản Google của người bạn này kể cả sau khi bạn xóa ảnh khỏi Tài khoản Google của bạn.
 • Nếu bạn cung cấp nội dung của bạn thông qua dịch vụ của các công ty khác, thì có thể các công cụ tìm kiếm (bao gồm cả Google Tìm kiếm) sẽ tiếp tục tìm thấy và hiển thị nội dung của bạn trong các kết quả tìm kiếm của họ.

Sử dụng các dịch vụ của Google

Tài khoản Google của bạn

Nếu đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi này, thì bạn có thể tạo Tài khoản Google để thuận tiện cho bạn. Một số dịch vụ yêu cầu bạn phải có Tài khoản Google thì dịch vụ mới có thể hoạt động. Ví dụ: Để sử dụng Gmail, bạn cần tạo Tài khoản Google để có một địa chỉ gửi và nhận email.

Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản Google của bạn, và chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật.

Sử dụng các dịch vụ của Google thay mặt một tổ chức

Nhiều tổ chức, chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và trường học, khai thác các dịch vụ của chúng tôi. Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một tổ chức:

 • một người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó phải đồng ý với các điều khoản này
 • quản trị viên của tổ chức của bạn có thể cấp cho bạn một Tài khoản Google. Quản trị viên đó có thể yêu cầu bạn phải tuân theo các quy tắc bổ sung, đồng thời có thể có quyền truy cập hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.

Để cung cấp các dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ và những thông tin khác. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi liên lạc với bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của Google.

Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.

Nội dung trong các dịch vụ của Google

Nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội công khai nội dung của bạn, ví dụ như bạn có thể đăng bài đánh giá mà bạn đã viết về một sản phẩm hoặc nhà hàng, hoặc bạn có thể tải bài viết bạn đã tạo lên một blog.

Nếu cho rằng có người đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi về hành vi vi phạm đó và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Google của những người vi phạm bản quyền nhiều lần như mô tả trong Trung tâm trợ giúp về bản quyền của chúng tôi.

Nội dung của Google

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa nội dung thuộc về Google, ví dụ như phần lớn hình ảnh minh họa mà bạn thấy trong Google Maps. Bạn có thể sử dụng nội dung của Google theo sự cho phép trong các điều khoản này và mọi điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với nội dung đó. Bạn không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ đặc điểm thương hiệu, biểu tượng hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng các đặc điểm thương hiệu hoặc biểu trưng của chúng tôi, vui lòng xem trang Google Brand Permissions.

Nội dung khác

Cuối cùng, một số dịch vụ của chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập nội dung thuộc về người hoặc tổ chức khác, ví dụ như nội dung mô tả của một chủ cửa hàng về doanh nghiệp của chính họ hoặc một bài báo xuất hiện trên Google Tin tức. Bạn không được sử dụng nội dung này khi chưa được sự cho phép của người hoặc tổ chức đó, hoặc nếu không được pháp luật cho phép. Các quan điểm thể hiện trong nội dung của những người hoặc tổ chức khác là quan điểm riêng của họ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Google.

Phần mềm trong các dịch vụ của Google

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm có thể tải xuống. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của các dịch vụ.

Giấy phép chúng tôi cấp cho bạn:

 • áp dụng trên toàn cầu, nghĩa là giấy phép này có hiệu lực ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới
 • không độc quyền, nghĩa là bạn có thể cấp phép sử dụng nội dung của bạn cho người khác
 • miễn phí bản quyền, nghĩa là bạn không phải trả phí cho giấy phép này
 • dành cho cá nhân, nghĩa là giấy phép không có hiệu lực với bất kỳ người nào khác
 • không thể chuyển nhượng, nghĩa là bạn không được phép chuyển nhượng giấy phép này cho bất kỳ người nào khác

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm được cung cấp theo các điều khoản trong giấy phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, giấy phép nguồn mở này có các điều khoản rõ ràng được ưu tiên áp dụng so với một số phần trong các điều khoản này. Do đó, xin đừng quên đọc các giấy phép đó.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ thành phần nào trong phần mềm hay các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng không được dùng kỹ thuật đảo ngược hoặc tìm cách trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc luật hiện hành cho phép.

Khi một dịch vụ nào đó cần có hoặc chứa phần mềm có thể tải xuống, thì trong một số trường hợp, phần mềm này có thể tự động cập nhật trên thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số dịch vụ cho phép bạn điều chỉnh các tùy chọn cài đặt về việc tự động cập nhật.

Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng

Theo luật pháp, bạn có quyền (1) được hưởng dịch vụ ở một mức chất lượng nhất định, và (2) được cho biết cách thức giải quyết nếu xảy ra vấn đề. Các điều khoản này không hạn chế hay làm vô hiệu hóa bất kỳ quyền nào trong số đó. Ví dụ: Nếu bạn là một người dùng cá nhân, thì bạn tiếp tục có mọi quyền hợp pháp mà người dùng cá nhân được hưởng tại quốc gia của bạn.

Đảm bảo

Chúng tôi sử dụng trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý để cung cấp các dịch vụ. Nếu chúng tôi không đáp ứng được mức chất lượng như mô tả trong tuyên bố đảm bảo này, thì bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hợp tác cùng bạn để tìm cách giải quyết vấn đề.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Những cam kết duy nhất mà chúng tôi đưa ra về các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nội dung trong các dịch vụ, những chức năng cụ thể của các dịch vụ, hoặc mức độ tin cậy, sự sẵn có hay khả năng đáp ứng các nhu cầu của bạn của các dịch vụ đó) (1) được mô tả trong phần Đảm bảo, (2) được nêu trong các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, hoặc (3) được quy định trong các luật hiện hành. Chúng tôi không đưa ra cam kết nào khác về các dịch vụ của chúng tôi.

Và trừ khi luật pháp bắt buộc, chúng tôi không đưa ra tuyên bố đảm bảo ngầm định, chẳng hạn như những tuyên bố đảm bảo ngầm định về tính có thể bán được, mức độ thích hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm.

Trách nhiệm pháp lý

Đối với tất cả người dùng

Các điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được phép theo luật hiện hành. Cụ thể là các điều khoản này không giới hạn trách nhiệm pháp lý của Google trong trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tích cá nhân, lừa đảo, trình bày sai nhằm mục đích gian lận, sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai phạm có chủ ý.

Ngoài các quyền và trách nhiệm đã mô tả trong phần này (Trong trường hợp có vấn đề hoặc bất đồng), Google sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất khác, trừ khi nguyên nhân gây tổn thất là do chúng tôi vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.

Chỉ đối với người dùng doanh nghiệp và tổ chức

Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp hoặc tổ chức, thì trong phạm vi mà pháp luật hiện hành cho phép:

 • Bạn sẽ bồi thường cho Google và các giám đốc, chuyên viên, nhân viên và nhà thầu của Google đối với mọi thủ tục tố tụng của bên thứ ba (bao gồm cả các hoạt động tố tụng của các cơ quan chính phủ) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ theo cách trái pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ. Điều khoản bồi thường này bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hay chi phí phát sinh từ các vụ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, tiền phạt, chi phí kiện tụng và chi phí pháp lý.
 • Google sẽ không phải chịu các trách nhiệm pháp lý sau:
  • tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, cơ hội kinh doanh, uy tín kinh doanh hoặc các khoản tiền tiết kiệm dự kiến
  • tổn thất do hậu quả hoặc gián tiếp
  • bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt
 • Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Google phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này được giới hạn ở mức cao hơn của hai giá trị sau: (1) 500 đô là Mỹ hoặc (2) 125% các khoản phí mà bạn đã thanh toán để sử dụng các dịch vụ liên quan trong 12 tháng trước khi trường hợp vi phạm xảy ra

Nếu bạn được miễn một số trách nhiệm theo luật, bao gồm cả trách nhiệm đảm bảo bồi thường, thì bạn không phải chịu các trách nhiệm đó theo các điều khoản này. Ví dụ: Liên Hợp Quốc được miễn một số nghĩa vụ pháp lý và các điều khoản này không làm mất tính hợp lệ của các nghĩa vụ được miễn đó.

Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề

Trước khi tiến hành xử lý như mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề, trừ khi có các lý do hợp lý để chúng tôi tin rằng việc gửi thông báo như vậy sẽ:

 • gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google
 • vi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật
 • gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra
 • ảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi

Xóa nội dung của bạn

Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng nội dung nào đó của bạn (1) vi phạm các điều khoản này, các chính sách hoặc điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, (2) vi phạm luật hiện hành, hoặc (3) có thể gây hại cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google, thì chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đó theo luật hiện hành. Một số ví dụ là nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em, nội dung hỗ trợ hoạt động buôn người hoặc quấy rối, và nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của Google

Google bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của bạn đối với các dịch vụ hoặc xóa Tài khoản Google của bạn trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc các chính sách
 • chúng tôi buộc phải làm như vậy để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án
 • chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google – ví dụ như bằng cách thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, cung cấp thông tin sai lệch hoặc cóp nhặt nội dung không do bạn sở hữu

Nếu tin rằng Tài khoản Google của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại.

Hiển nhiên là bạn luôn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn ngừng sử dụng một dịch vụ nào đó, thì chúng tôi rất mong được biết lý do để có thể tiếp tục cải thiện các dịch vụ của mình.

Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Google, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Luật pháp của California sẽ điều chỉnh mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc mọi dịch vụ liên quan, bất kể các quy tắc về xung đột pháp luật. Các tranh chấp này sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, đồng thời bạn và Google đồng ý với thẩm quyền về nhân thân tại các tòa án đó.

Nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép giải quyết các tranh chấp này tại tòa án ở California, thì bạn có thể đệ đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lên tòa án địa phương. Tương tự như vậy, nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép tòa án địa phương áp dụng luật của tiểu bang California để giải quyết các tranh chấp này, thì các tranh chấp này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành tại quốc gia, tiểu bang hoặc nơi bạn cư trú.

Giới thiệu về các điều khoản này

Theo luật pháp, bạn có một số quyền nhất định mà một hợp đồng như các điều khoản dịch vụ này không thể hạn chế. Trong mọi trường hợp, các điều khoản này đều không nhằm hạn chế các quyền đó.

Các điều khoản này mô tả mối quan hệ giữa bạn và Google và không cấu thành nên quyền hợp pháp cho người hoặc tổ chức khác, ngay cả khi người khác thu được lợi ích từ mối quan hệ đó theo các điều khoản này.

Vì muốn mọi người dễ dàng hiểu được những điều khoản này, nên chúng tôi đã sử dụng ví dụ lấy từ các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, một số dịch vụ chúng tôi đề cập có thể không được cung cấp ở quốc gia của bạn.

Nếu các điều khoản này mâu thuẫn với các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì dịch vụ đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản bổ sung.

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ và chúng tôi không có biện pháp xử lý ngay lập tức, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có, chẳng hạn như xử lý trong tương lai.

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (1) để phản ánh sự thay đổi trong các dịch vụ hoặc phương thức kinh doanh của chúng tôi – chẳng hạn như khi chúng tôi bổ sung các dịch vụ, tính năng, công nghệ, mức giá hoặc lợi ích mới (hoặc loại bỏ những cái cũ), (2) vì lý do bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc quy định, hoặc (3) để ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái hoặc gây hại.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xem các điểm thay đổi, trừ các trường hợp sau: (1) khi chúng tôi ra mắt một dịch vụ hoặc tính năng mới, hoặc (2) trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn cần xóa nội dung của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ. Bạn cũng có thể chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài khoản Google của bạn.

Định nghĩa

Một quyền hợp pháp cho phép tác giả của một tác phẩm nguyên gốc (chẳng hạn như bài viết trên blog, ảnh hoặc video) quyết định xem liệu người khác có được sử dụng tác phẩm nguyên gốc đó không, và nếu có thì theo cách nào.

bồi thường hoặc nghĩa vụ bồi thường

Nghĩa vụ theo hợp đồng của một cá nhân hoặc tổ chức phải bồi thường cho những tổn thất mà một cá nhân hoặc tổ chức khác đã gánh chịu do các thủ tục tố tụng như khiếu kiện.

các dịch vụ

Các dịch vụ của Google chịu sự chi phối của các điều khoản này là những sản phẩm và dịch vụ có trong danh sách tại https://policies.google.com/terms/service-specific này, bao gồm:

 • ứng dụng và trang web của Google (như Tìm kiếm và Google Maps)
 • nền tảng (như Google Play)
 • dịch vụ tích hợp (như dịch vụ Maps được nhúng trong ứng dụng hoặc trang web của các công ty khác)
 • thiết bị (như Google Home)

công ty liên kết

Một pháp nhân thuộc tập đoàn Google, nghĩa là Google LLC và các công ty con, bao gồm cả các công ty cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân ở Liên minh Châu Âu, đó là: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd và Google Dialer Inc.

đảm bảo

Một lời tuyên bố bảo đảm rằng một dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ hoạt động ở một tiêu chuẩn nhất định.

người dùng cá nhân

Một cá nhân sử dụng các dịch vụ của Google cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không liên quan đến nghề nghiệp, công việc kinh doanh, kỹ năng hay chuyên môn của họ. (Xem thuật ngữ người dùng doanh nghiệp)

người dùng doanh nghiệp

Một cá nhân hoặc pháp nhân không phải người dùng cá nhân (xem phần về người dùng cá nhân).

nhãn hiệu

Các biểu tượng, tên và hình ảnh dùng trong thương mại, có khả năng phân biệt giữa hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức này với hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức khác.

nội dung của bạn

Nội dung mà bạn viết, tải lên, gửi, lưu trữ, nhận hoặc chia sẻ với Google thông qua các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày mà bạn tạo
 • các bài viết trên blog mà bạn tải lên qua Blogger
 • các bài đánh giá bạn gửi qua Google Maps
 • các video bạn lưu trữ trong Drive
 • các email bạn gửi và nhận qua Gmail
 • các bức ảnh bạn chia sẻ với bạn bè qua Photos
 • các hành trình đi lại mà bạn chia sẻ với Google

Quy định của Liên minh Châu Âu về mối quan hệ giữa nền tảng và doanh nghiệp

Quy định 2019/1150 của Liên minh Châu Âu về việc thúc đẩy tính công bằng và minh bạch cho người dùng doanh nghiệp của các dịch vụ trung gian trực tuyến.

quyền sở hữu trí tuệ

Quyền đối với các sản phẩm do trí tuệ của một người sáng tạo nên, chẳng hạn như các phát minh (bằng sáng chế); tác phẩm văn học và nghệ thuật (bản quyền); kiểu dáng (quyền đối với kiểu dáng); cũng như các biểu tượng, tên gọi và hình ảnh sử dụng trong thương mại (nhãn hiệu). Quyền sở hữu trí tuệ có thể thuộc về bạn, một cá nhân khác hoặc một tổ chức.

tổ chức

Một pháp nhân (chẳng hạn như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc trường học) và không phải là người dùng cá nhân.

trách nhiệm pháp lý

Tổn thất phát sinh do bất kỳ khiếu nại pháp lý nào, cho dù khiếu nại đó dựa trên hợp đồng, hành vi vi phạm ngoài hợp đồng (kể cả sự sơ suất) hay lý do khác, và bất kể việc những tổn thất đó có thể đã được dự kiến hay tiên liệu một cách hợp lý hay không.

tuyên bố từ chối trách nhiệm

Một lời tuyên bố có tính chất giới hạn trách nhiệm pháp lý của một người nào đó.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính