فهرست شرایط خدمات و شرایط تکمیلی خاص خدمات

سرویس‌هایی که از «شرایط خدمات Google» و خط‌مشی‌ها و شرایط تکمیلی خاص آن سرویس‌ها استفاده می‌کنند

شرایط خدمات Google برای سرویس‌های فهرست‌شده در زیر اعمال می‌شود. در کنار هر سرویس همچنین شرایط تکمیلی و خط‌مشی‌هایی را که به آن سرویس خاص اعمال می‌شود فهرست می‌کنیم. رابطه ما و انتظارات دوطرفه هنگام استفاده شما از این سرویس‌ها در «شرایط خدمات»، شرایط تکمیلی و خط‌مشی‌ها تعریف شده است.

این فهرست فقط شامل سرویس‌های تحت کنترل «شرایط خدمات کلی Google» می‌شود. تعداد محدودی از سرویس‌های پرطرفدار، مانند YouTube، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان شرایط خاص خود را دارند. اکثر محصولات شرکتی کارمزدمحور ما و محصولات میانای برنامه‌سازی کاربردی برنامه‌نویس ما نیز شرایط ویژه خودشان را دارند.

اغلب سرویس‌هایی جدید راه‌اندازی می‌کنیم و برخی اوقات شرایط و خط‌مشی‌هایمان را به‌روزرسانی می‌کنیم. تلاشمان را می‌کنیم تا این صفحه به‌روز نگه داشته شود و هدفمان این است که مرتب بازآوری شود.

خدمات
 
برنامه‌های Google
منوی اصلی