รายชื่อบริการและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ

บริการที่ใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการตลอดจนนโยบายของบริการดังกล่าว

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google มีผลใช้กับบริการตามรายการด้านล่าง ข้างๆ แต่ละบริการ เรายังแสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายที่ใช้กับบริการนั้นๆ ด้วย ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และนโยบายดังกล่าวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเราและความคาดหวังซึ่งกันและกันขณะที่คุณใช้บริการเหล่านี้

รายการนี้จะรวมเฉพาะบริการที่อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปของ Google บริการยอดนิยมเฉพาะบางบริการ เช่น YouTube มีข้อกำหนดเป็นของตัวเองเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่แตกต่างจากบริการอื่น ผลิตภัณฑ์องค์กรที่มีค่าธรรมเนียมโดยส่วนใหญ่และผลิตภัณฑ์ API สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรามีข้อกำหนดของตัวเองเช่นกัน

เราเปิดตัวบริการใหม่บ่อยครั้งและบางครั้งก็ปรับปรุงข้อกำหนดและนโยบายด้วย เราดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้หน้านี้มีข้อมูลล่าสุดเสมอและมุ่งหมายที่จะปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ

บริการ
 
แอป Google
เมนูหลัก