ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

มีผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 | บันทึกเวอร์ชันอื่นๆ | ดาวน์โหลด PDF

เวอร์ชันสำหรับประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สิ่งที่ครอบคลุมในข้อกำหนดเหล่านี้

เราเข้าใจดีถึงความรู้สึกอยากอ่านข้ามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ แต่คุณควรทราบถึงสิ่งที่จะคาดหวังจากเราได้ขณะใช้บริการของ Google รวมถึงสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณด้วย

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สะท้อนวิธีดำเนินธุรกิจของ Google กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทของเรา และบางสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดว่าเป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จึงช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีเนื้อหาตามหัวข้อต่อไปนี้

การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา (ไม่ว่าจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หรือไม่ก็ตาม) แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

นอกจากข้อกำหนดเหล่านี้ เรายังเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย ขอแนะนำให้อ่านเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าคุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณได้อย่างไร

ข้อกำหนด

ผู้ให้บริการ

บริการของ Google จะจัดให้โดยและคุณจะทำสัญญากับ

Google LLC
ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา และดำเนินงานภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

ข้อกำหนดด้านอายุ

หากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการจัดการบัญชี Google ของตนเอง คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บัญชี Google โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกับคุณ

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองทางกฎหมายและอนุญาตให้บุตรหลานใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับคุณและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมของบุตรหลานในบริการ

บริการของ Google บางอย่างมีข้อกำหนดด้านอายุเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและนโยบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

ข้อกำหนดเหล่านี้ช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google เมื่อเราพูดถึง “Google” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” เราหมายถึง Google LLC และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว พูดกว้างๆ ก็คือเราให้สิทธิ์คุณเข้าถึงและใช้บริการของเราหากคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีดำเนินธุรกิจของ Google และวิธีที่เราสร้างรายได้

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเรา

ให้บริการที่เป็นประโยชน์มากมาย

เราให้บริการต่างๆ มากมายภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง
 • แอปและเว็บไซต์ (เช่น Search และ Maps)
 • แพลตฟอร์ม (เช่น Google Shopping)
 • บริการแบบรวม (เช่น Maps ที่ฝังอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ)
 • อุปกรณ์ (เช่น Google Nest และ Pixel)

บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย

บริการของเราออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากกิจกรรมในปฏิทินมีที่อยู่ คุณสามารถคลิกที่อยู่นั้น แล้ว Maps จะแสดงวิธีเดินทางไปที่นั่น

พัฒนา ปรับปรุง และอัปเดตบริการของ Google

เราพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อแสดงคำแปลแก่คุณโดยทันที รวมทั้งเพื่อตรวจหาและบล็อกสแปมตลอดจนมัลแวร์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในบางครั้งจะมีการเพิ่มหรือนำฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานออก เพิ่มหรือลดขีดจำกัดของบริการ รวมถึงการแนะนำบริการใหม่หรือการหยุดให้บริการเก่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริการหนึ่งๆ กำหนดให้ใช้หรือประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้หรือโหลดไว้ล่วงหน้า บางครั้งซอฟต์แวร์นั้นอาจมีการอัปเดตอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีเวอร์ชันหรือฟีเจอร์ใหม่ให้ใช้งาน บริการบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติได้

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลเสียต่อการใช้งานของคุณในบริการของเรา หรือหากเราหยุดให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล ยกเว้นในสถานการณ์เร่งด่วน เช่น ในการป้องกันการละเมิด การตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและความสามารถในการดำเนินการ นอกจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้ส่งออกเนื้อหาของคุณจากบัญชี Google โดยใช้ Google Takeout ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

ทำตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ

สิทธิ์ที่เราให้คุณในการเข้าถึงและใช้บริการของเราจะยังคงอยู่ต่อไปตราบใดที่คุณปฏิบัติตาม

คุณยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราด้วย นอกจากนี้ เรามีแหล่งข้อมูลอย่างศูนย์ช่วยเหลือเรื่องลิขสิทธิ์ ศูนย์ความปลอดภัย ศูนย์ความโปร่งใส และคำอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเราจากเว็บไซต์นโยบาย เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย และเพื่อกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา สุดท้าย เราอาจให้คำแนะนำและคำเตือนที่เฉพาะเจาะจงภายในบริการของเรา เช่น กล่องโต้ตอบที่แจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้คุณทราบ

แม้ว่าเราจะให้สิทธิแก่คุณในการใช้บริการของเรา แต่เรายังคงมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบริการ

เคารพผู้อื่น

เราต้องการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพต่อทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐานต่อไปนี้
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก มาตรการลงโทษ และการค้ามนุษย์
 • เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่ละเมิดหรือทำอันตรายต่อผู้อื่นหรือตัวคุณเอง (หรือข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดหรือการทำอันตรายดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น โดยการทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง แอบอ้างบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท กลั่นแกล้ง คุกคาม หรือสะกดรอยตามบุคคลอื่น

ข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายเฉพาะบริการ เช่น นโยบายการใช้งานที่ไม่อนุญาตของ Generative AI ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมซึ่งทุกคนที่ใช้บริการเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม หากคุณพบว่าผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ บริการหลายอย่างของเราอนุญาตให้คุณรายงานการละเมิดได้ หากเราดำเนินการเมื่อได้รับรายงานการละเมิด เรามีกระบวนการรองรับซึ่งอธิบายไว้ในส่วนการดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ไม่ละเมิดบริการของเรา

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงหรือใช้บริการของเราเข้าใจกฎทั่วไปที่ทําให้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและเปิดกว้าง แต่ก็มีผู้ใช้อยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่เคารพกฎเหล่านั้น เราจึงขออธิบายถึงกฎดังกล่าวที่นี่เพื่อปกป้องบริการและผู้ใช้จากการละเมิด ดังนี้

คุณต้องไม่ละเมิด ทำให้เกิดอันตราย รบกวน หรือขัดขวางบริการหรือระบบของเรา ตัวอย่างเช่น โดยการทำสิ่งต่อไปนี้
 • แนะนำมัลแวร์
 • ส่งสแปม แฮ็ก หรือข้ามระบบหรือมาตรการป้องกันของเรา
 • ดัดแปลง ส่งพรอมต์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือแทรกพรอมต์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและข้อบกพร่อง
 • เข้าถึงหรือใช้บริการหรือเนื้อหาของเราในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวง เช่น
  • ฟิชชิง
  • การสร้างบัญชีหรือเนื้อหาปลอม รวมถึงรีวิวปลอม
  • การทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเนื้อหา Generative AI สร้างขึ้นโดยมนุษย์
  • การให้บริการที่ดูเหมือนว่ามาจากคุณ (หรือบุคคลอื่น) ทั้งที่จริงๆ แล้วบริการนั้นมาจากเรา
 • ให้บริการที่ดูเหมือนว่ามาจากเรา แต่ที่จริงไม่ได้มาจากเรา
 • ใช้บริการของเรา (รวมถึงเนื้อหาในบริการ) เพื่อละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิด้านความเป็นส่วนตัว
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับบริการของเราหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อล้วงความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่นๆ อันเป็นกรรมสิทธิ์ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อเข้าถึงเนื้อหาจากบริการของเราซึ่งละเมิดคำสั่งที่เครื่องอ่านได้ในหน้าเว็บของเรา (เช่น ไฟล์ robots.txt ที่ไม่อนุญาตให้ทำการ Crawl, การฝึก หรือกิจกรรมอื่นๆ)
 • ใช้เนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นจากบริการของเราเพื่อพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงหรือเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อนหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
 • ให้บริการที่สนับสนุนให้ผู้อื่นละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ

บริการบางอย่างของเราออกแบบมาเพื่อให้คุณอัปโหลด จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์เนื้อหาของคุณได้ คุณไม่มีภาระหน้าที่ในการให้เนื้อหาใดๆ กับบริการของเรา และคุณมีอิสระที่จะเลือกเนื้อหาที่อยากให้ หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหา โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นในการทำเช่นนั้นและเนื้อหานั้นถูกกฎหมาย

ใบอนุญาต

เนื้อหาของคุณจะยังคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่คุณสร้างสรรค์ขึ้น เช่น รีวิวที่คุณเขียน หรือคุณอาจมีสิทธิแชร์เนื้อหาที่ผู้อื่นสร้างสรรค์ขึ้นหากได้รับสิทธิจากเจ้าของเนื้อหา

เราจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณหากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณจำกัดเราในการใช้เนื้อหาของคุณ คุณอนุญาต Google ตามข้างต้นผ่านทางการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้

สิ่งที่ครอบคลุม

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ครอบคลุมเนื้อหาของคุณหากเนื้อหาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

 • การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ แต่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณเท่านั้น
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น การแก้ไขที่อยู่ของธุรกิจในพื้นที่ ข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพราะถือว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกคนมีสิทธิ์นำไปใช้ได้
  • ความคิดเห็นของคุณ เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ ความคิดเห็นจะครอบคลุมในส่วนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านล่าง

ขอบเขต

การอนุญาตนี้
 • มีผลทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าใช้ได้ทุกที่บนโลก
 • ไม่ใช่แบบเฉพาะตัว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เนื้อหาของคุณได้โดย
 • ไม่มีค่าสิทธิ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าธรรมเนียมที่เป็นตัวเงินสำหรับการอนุญาตนี้

สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้อนุญาตให้ Google ดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • โฮสต์ ทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสาร และใช้เนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อบันทึกเนื้อหาของคุณในระบบของเราและทำให้เข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณไป
 • เผยแพร่เนื้อหา ดำเนินการแบบสาธารณะ หรือแสดงสู่สาธารณะ หากคุณทำให้ผู้อื่นมองเห็นเนื้อหา
 • แก้ไขและสร้างผลงานลอกเลียนแบบโดยอิงตามเนื้อหาของคุณ เช่น การจัดรูปแบบใหม่หรือการแปลเนื้อหา
 • การอนุญาตช่วงสิทธิเหล่านี้ให้แก่
  • ผู้ใช้คนอื่นๆ เพื่อช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา เช่น ช่วยให้คุณแชร์รูปภาพกับบุคคลที่คุณเลือกได้
  • ผู้รับเหมาของเราที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับเราซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดตามที่อธิบายไว้ในส่วนวัตถุประสงค์ด้านล่าง

วัตถุประสงค์

ใบอนุญาตนี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดดังต่อไปนี้

 • การดำเนินการและการปรับปรุงบริการต่างๆ ซึ่งหมายถึงการช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา ตลอดจนสร้างฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติและอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของคุณ
  • สำหรับสแปม มัลแวร์ และเนื้อหาผิดกฎหมาย
  • เพื่อจดจำรูปแบบต่างๆ ในข้อมูล เช่น การพิจารณาว่าเมื่อใดจะแนะนำอัลบั้มใหม่ใน Google Photos เพื่อเก็บภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน
  • เพื่อปรับแต่งบริการของเราให้คุณ เช่น การให้คำแนะนำและผลการค้นหา เนื้อหา และโฆษณาในแบบของคุณ (ซึ่งคุณจะเปลี่ยนหรือปิดโฆษณาในแบบของคุณได้ในการตั้งค่าโฆษณา)
  การวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ง รับ และจัดเก็บเนื้อหา
 • การใช้เนื้อหาที่คุณแชร์แบบสาธารณะเพื่อโปรโมตบริการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจหยิบยกรีวิวที่คุณเขียนไปใช้เพื่อโปรโมตแอป Google หรือเราอาจแสดงภาพหน้าจอของแอปที่ได้รับมาจากคุณใน Play Store เพื่อโปรโมต Google Play
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ สำหรับ Google ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

ระยะเวลา

การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้มีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่เนื้อหาของคุณได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

หากคุณนำเนื้อหาที่ครอบคลุมในใบอนุญาตนี้ออกจากบริการของเรา ระบบของเราจะไม่เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวสู่สาธารณะอีกภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดยมีข้อยกเว้น 2 ประการ ดังนี้

 • หากคุณแชร์เนื้อหาของคุณกับผู้อื่นแล้วก่อนที่จะนำออก ตัวอย่างเช่น หากคุณแชร์ภาพถ่ายกับเพื่อน ซึ่งต่อมาได้ทำสำเนาหรือแชร์ภาพถ่ายนั้นอีกครั้ง ภาพถ่ายนั้นอาจปรากฏในบัญชี Google ของเพื่อนคนดังกล่าวอยู่ต่อไปแม้ว่าคุณจะนำออกจากบัญชี Google ของคุณแล้วก็ตาม
 • หากคุณทำให้เนื้อหาพร้อมให้บริการผ่านบริการของบริษัทอื่นๆ เป็นไปได้ว่าเครื่องมือค้นหาต่างๆ รวมถึง Google Search จะค้นพบและแสดงเนื้อหาของคุณในผลการค้นหาต่อไป

การใช้บริการของ Google

บัญชี Google ของคุณ

หากคุณมีอายุตรงตามข้อกำหนดด้านอายุเหล่านี้ ก็จะสร้างบัญชี Google ได้เพื่อความสะดวกของคุณ บริการบางอย่างกำหนดว่าคุณต้องมีบัญชี Google จึงจะใช้งานได้ เช่น หากต้องการใช้ Gmail ก็จะต้องมีบัญชี Google เพื่อให้มีที่ไว้รับและส่งอีเมล

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่คุณดำเนินการโดยใช้บัญชี Google รวมถึงทำตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อรักษาบัญชี Google ให้ปลอดภัย และเราขอแนะนำให้คุณใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ

การใช้บริการของ Google ในนามขององค์กรหรือธุรกิจ

มีองค์กรมากมายอย่างเช่นธุรกิจ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร และโรงเรียน ใช้ประโยชน์จากบริการของเรา หากต้องการใช้บริการของเราในนามขององค์กร ให้ทำดังนี้
 • ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรนั้นๆ ต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
 • ผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณอาจกำหนดบัญชี Google ให้กับคุณ ผู้ดูแลระบบคนดังกล่าวอาจกำหนดให้คุณต้องปฏิบัติตามกฎเพิ่มเติมและอาจเข้าถึงหรือปิดใช้บัญชี Google ของคุณได้

การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ในบางครั้งเราจะส่งประกาศเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลอื่นๆ ถึงคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสื่อสารกับคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

หากคุณเลือกที่จะให้ความคิดเห็นแก่เรา เช่น คำแนะนำเพื่อปรับปรุงบริการ เราอาจดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณโดยไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ต่อคุณ

เนื้อหาในบริการของ Google

เนื้อหาของคุณ

บริการบางอย่างของเราอนุญาตให้คุณสร้างเนื้อหาต้นฉบับได้ Google จะไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น

บริการบางอย่างของเราเปิดโอกาสให้คุณเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น คุณอาจโพสต์รีวิวผลิตภัณฑ์หรือร้านอาหารที่คุณเขียน หรือคุณอาจอัปโหลดบล็อกโพสต์ที่สร้างขึ้น

หากคิดว่ามีผู้ที่กำลังละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณแจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดนั้นได้ และเราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราจะระงับหรือปิดบัญชี Google ของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำๆ ตามที่อธิบายไว้ในศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาของ Google

บริการบางอย่างของเรามีเนื้อหาที่เป็นของ Google เช่น ภาพประกอบส่วนใหญ่ที่คุณเห็นใน Google Maps คุณอาจใช้เนื้อหาของ Google ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ แต่เรายังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เรามีในบริการ ห้ามนำออก บดบัง หรือปรับแก้แบรนด์ โลโก้ หรือประกาศทางกฎหมายของเรา หากต้องการใช้แบรนด์หรือโลโก้ของเรา โปรดดูหน้าสิทธิเกี่ยวกับแบรนด์ Google

เนื้อหาอื่นๆ

สุดท้าย บริการบางอย่างของเราให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่นได้ เช่น คำอธิบายของเจ้าของร้านค้าเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง หรือบทความทางหนังสือพิมพ์ที่แสดงใน Google News คุณต้องไม่ใช้เนื้อหานี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น มุมมองที่แสดงในเนื้อหาของบุคคลหรือองค์กรอื่นเป็นมุมมองของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ และไม่จำเป็นว่าจะต้องสะท้อนให้เห็นมุมมองของ Google

ซอฟต์แวร์ในบริการของ Google

บริการบางอย่างของเรารวมถึงซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้หรือโหลดไว้ล่วงหน้า เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

การอนุญาตที่เราให้แก่คุณนี้
 • มีผลทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าใช้ได้ทุกที่บนโลก
 • ไม่ใช่แบบเฉพาะตัว ซึ่งหมายความว่าเราสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้
 • ไม่มีค่าสิทธิ ซึ่งหมายความว่าไม่มีค่าธรรมเนียมที่เป็นตัวเงินสำหรับการอนุญาตนี้
 • ส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่าไม่ขยายไปถึงผู้อื่น
 • ไม่สามารถให้สิทธิได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิในการอนุญาตแก่ผู้อื่น

บริการบางอย่างของเรามีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบโอเพนซอร์สที่เราทำให้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ บางครั้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบโอเพนซอร์สอาจมีข้อกำหนดที่ลบล้างบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง เพราะฉะนั้น โปรดอ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านั้นด้วย

คุณต้องไม่คัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา

ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งกัน

ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

เราสร้างชื่อเสียงจากการให้บริการที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ เช่น Google Search และ Maps และกำลังปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราเสนอบริการโดยไม่มีการรับประกัน ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการของเรา กฎหมายกำหนดให้เราต้องอธิบายเรื่องนี้โดยใช้ภาษากฎหมายที่เฉพาะเจาะจง และต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเห็นข้อความนั้น ดังนี้

ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ เราให้บริการของเรา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยด้านคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด ตัวอย่างเช่น เราไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือฟีเจอร์ของบริการ ซึ่งรวมถึงความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ

อย่าใช้บริการเพื่อรับคําแนะนําทางการแพทย์ กฎหมาย การเงิน หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง

ความรับผิด

สำหรับผู้ใช้ทุกคน

ทั้งกฎหมายและข้อกำหนดเหล่านี้พยายามสร้างความสมดุลให้กับสิ่งที่คุณหรือ Google จะสามารถอ้างสิทธิ์จากอีกฝ่ายได้ในกรณีที่เกิดปัญหา ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงกำหนดให้ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความรับผิดบางอย่างภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดหน้าที่รับผิดชอบของเราเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้จำกัดความรับผิดต่อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติผิดโดยเจตนา

ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
 • Google จะมีความรับผิดเฉพาะต่อการละเมิดของตนในข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้อง
 • Google ไม่มีความรับผิดต่อสิ่งต่อไปนี้
  • การเสียผลกำไร รายได้ โอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยม หรือการลดค่าใช้จ่ายตามที่คาดหวังไว้
  • การสูญเสียโดยอ้อมหรือเป็นผลของเหตุการณ์อื่น
  • ความเสียหายที่เป็นบทลงโทษ
 • ความรับผิดโดยรวมของ Google ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จำกัดไว้ที่ (1) $๒๐๐ หรือ (2) ค่าธรรมเนียมที่จ่ายเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องในช่วง 12 เดือนก่อนการโต้แย้ง ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินในข้อใดจะสูงกว่า

สำหรับผู้ใช้แบบธุรกิจและองค์กรเท่านั้น

หากคุณเป็นผู้ใช้แบบธุรกิจหรือองค์กร โปรดทราบว่า

 • ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ Google และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้รับเหมาของ Google สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายของบุคคลที่สามใดๆ (รวมถึงการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ การชดใช้ค่าเสียหายนี้ครอบคลุมความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ ความสูญเสีย ความเสียหาย การตัดสิน ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
 • หากคุณได้รับการยกเว้นจากหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างตามกฎหมาย รวมถึงการให้ความคุ้มครอง หน้าที่รับผิดชอบเหล่านั้นจะไม่มีผลกับคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติได้รับความคุ้มกันจากภาระหน้าที่ตามกฎหมายบางอย่างและข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลลบล้างความคุ้มกันเหล่านั้น

การดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ก่อนดำเนินการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อทำได้อย่างสมเหตุสมผล อธิบายเหตุผลของการดำเนินการ และเปิดโอกาสให้คุณชี้แจงและแก้ปัญหา เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะส่งผลดังต่อไปนี้

 • ทำให้ผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google เป็นอันตรายหรือมีความรับผิด
 • ละเมิดกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • มึผลกระทบต่อการสืบสวนสอบสวน
 • มีผลกระทบต่อการดำเนินการ ความสมบูรณ์ หรือความปลอดภัยของบริการของเรา

การนำเนื้อหาของคุณออก

หากเนื้อหาใดๆ ของคุณ (1) ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมเฉพาะบริการ (2) ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ (3) อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหานั้นบางส่วนหรือทั้งหมดออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตัวอย่างรวมถึงภาพอนาจารเด็ก เนื้อหาที่ส่งเสริมการค้ามนุษย์หรือการล่วงละเมิด เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย และเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

การระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงบริการ Google ของคุณ

Google อาจระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงบริการ หรือลบบัญชี Google ของคุณหากเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดสิทธิอื่นๆ ของเรา

 • คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ หรือนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญหรือกระทำการละเมิดซ้ำ
 • เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • การกระทำของคุณก่อให้เกิดอันตรายหรือความรับผิดต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือ Google ตัวอย่างเช่น ด้วยการแฮ็ก ฟิชชิง การก่อกวน การส่งสแปม การทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หรือการคัดลอกเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เราปิดใช้บัญชีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินการดังกล่าวได้จากหน้านี้ในศูนย์ช่วยเหลือ หากเชื่อว่าบัญชี Google ของคุณถูกระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานด้วยความผิดพลาด คุณสามารถร้องเรียนได้

แน่นอนว่าคุณจะหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ หากคุณหยุดใช้บริการ เราขอทราบเหตุผลเพื่อจะได้ปรับปรุงบริการของเราต่อไป

การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Google โปรดไปที่หน้าติดต่อเรา

กฎหมายแคลิฟอร์เนียจะใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ หรือบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์เรื่องการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาทเหล่านี้จะได้รับแก้ไขที่ศาลรัฐบาลกลางหรือศาลประจำรัฐของซานตาแคลราเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเท่านั้นและคุณกับ Google ยินยอมให้ใช้เขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิบางอย่างที่ไม่อาจถูกจำกัดโดยสัญญาอย่างเช่นข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิเหล่านั้นแต่อย่างใด

ข้อกำหนดเหล่านี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่สร้างสิทธิทางกฎหมายสำหรับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ แม้ว่าบุคคลหรือองค์กรอื่นได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์เหล่านั้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

เราต้องการทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้เข้าใจง่าย จึงใช้ตัวอย่างจากบริการของเรา แต่บางบริการที่พูดถึงอาจไม่พร้อมให้บริการในประเทศของคุณ

หากข้อกำหนดเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลใช้กับบริการนั้น

หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและเราไม่ได้ดำเนินการในทันที จะไม่ได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์ใดๆ ที่เราอาจมี เช่น การดำเนินการในอนาคต

เราอาจอัปเดตข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ (1) เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในบริการของเราหรือวิธีที่เราดำเนินธุรกิจ เช่น เมื่อเราเพิ่มบริการ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี การกำหนดราคา หรือสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ (หรือลบของเก่าออก) (2) ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความปลอดภัย หรือ (3) เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการเกิดอันตราย

หากเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการอย่างมีสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลและให้โอกาสคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ยกเว้น (1) เมื่อเราเปิดตัวบริการหรือฟีเจอร์ใหม่ หรือ (2) ในสถานการณ์เร่งด่วน เช่น การป้องกันการละเมิดที่กำลังดำเนินอยู่หรือการตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย หากไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณควรนำเนื้อหาของคุณออกและหยุดใช้บริการ นอกจากนี้ คุณยังสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราได้ทุกเมื่อด้วยการปิดบัญชี Google ของคุณ หากคุณปิดบัญชี Google แล้วเข้าถึงหรือใช้บริการของเราโดยไม่มีบัญชี การเข้าถึงและการใช้งานนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ในเวอร์ชันล่าสุด

คำจำกัดความ

การรับประกัน

การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่เจาะจง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อความที่จำกัดหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายของบุคคลหนึ่ง

ความรับผิด

ความสูญเสียจากการอ้างสิทธิตามกฎหมายทุกประเภท ไม่ว่าการอ้างสิทธิดังกล่าวจะอิงตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือเหตุผลอื่นๆ และไม่ว่าความสูญเสียดังกล่าวจะคาดการณ์หรือประเมินไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้า

สัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ ออกจากรายการดังกล่าวของบุคคลหรือองค์กรอื่นได้

ชดใช้ค่าเสียหายหรือการชดใช้ค่าเสียหาย

ภาระหน้าที่ตามสัญญาของบุคคลหรือองค์กรเพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือองค์กรอื่นจากกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายอย่างเช่นคดีความ

เนื้อหาของคุณ

สิ่งที่คุณสร้าง อัปโหลด เสนอ จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์โดยใช้บริการของเรา เช่น

 • เอกสาร ชีต และสไลด์ที่คุณสร้าง
 • บล็อกโพสต์ที่คุณอัปโหลดผ่าน Blogger
 • รีวิวที่คุณส่งผ่าน Maps
 • วิดีโอที่คุณจัดเก็บไว้ในไดรฟ์
 • อีเมลที่คุณส่งและได้รับทาง Gmail
 • ภาพที่คุณแชร์กับเพื่อนๆ ผ่าน Photos
 • แผนการเดินทางที่คุณแชร์กับ Google

บริการ

"บริการของ Google" ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้ที่ https://policies.google.com/terms/service-specific ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • แอปและเว็บไซต์ (เช่น Search และ Maps)
 • แพลตฟอร์ม (เช่น Google Shopping)
 • บริการแบบรวม (เช่น Maps ที่ฝังอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ)
 • อุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ (เช่น Google Nest)

บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย

บริษัทในเครือ

นิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของ Google ซึ่งหมายถึง Google LLC และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทต่อไปนี้ที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ได้แก่ Google Ireland Limited, Google Commerce Limited และ Google Dialer Inc.

ผู้ใช้แบบธุรกิจ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (ดู "ผู้บริโภค")

ผู้บริโภค

บุคคลที่ใช้บริการของ Google เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งไม่ใช่สำหรับการค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรือวิชาชีพของตน (ดูผู้ใช้แบบธุรกิจ)

สิทธิตามกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้สร้างผลงานต้นฉบับ (เช่น บล็อกโพสต์ รูปภาพ หรือวิดีโอ) ตัดสินใจว่าจะให้ผู้อื่นใช้ผลงานต้นฉบับได้หรือไม่และใช้อย่างไร โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ (เช่น "หลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม" และ "หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม")

เวอร์ชันสำหรับประเทศ

หากคุณมีบัญชี Google เราจะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับประเทศ (หรือเขตแดน) เพื่อให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • บริษัทในเครือของ Google ที่ให้บริการแก่คุณและประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการดังกล่าว
 • เวอร์ชันของข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ของเรา

เมื่อคุณออกจากระบบ เราจะใช้ตำแหน่งที่คุณกำลังใช้บริการของ Google เพื่อระบุเวอร์ชันสำหรับประเทศ หากมีบัญชี คุณอาจลงชื่อเข้าใช้และดูข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อดูประเทศที่เชื่อมโยงกับบัญชี

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เช่น สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิในสิทธิบัตร) วรรณกรรมและงานศิลปะ (ลิขสิทธิ์) การออกแบบ (สิทธิในการออกแบบ) และสัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภาพที่ใช้ในการพาณิชย์ (เครื่องหมายการค้า) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นของคุณ บุคคลอื่น หรือองค์กรก็ได้

องค์กร

นิติบุคคล (เช่น บริษัท องค์กรการกุศล หรือโรงเรียน) ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

แอป Google
เมนูหลัก