فن‌آوری‌ها

در Google، ما ایده‌ها و محصولاتی را دنبال می‌کنیم که از محدوده های فناوری‌های موجود فراتر رفته است. به عنوان یک شرکت با مسئولیت ما سخت در تلاشیم که اطمینان حاصل کنیم که هر ابداع و نوآوری با سطح مناسبی از حریم خصوصی و امنیت برای کاربرانمان همراه است. راهنمایاصول رازداری، راهنمای ما در تصمیماتی است که در سطوح مختلف شرکت اتخاذ می‌کنیم، بنابراین ما می‌توانیم کاربران خود را محافظت و تقویت کرده و در عین حال به مأموریت خود برای سازماندهی اطلاعات جهان جامه عمل بپوشیم.

برنامه‌های Google
منوی اصلی